ای سرزمین من

 سرود ای سرزمین من

 سرود ای سرزمین من
<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/-j_yMhviUYg?rel=0&showinfo=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

از ۲۷ سال پیش تاکنون ، مدیران و آموزگاران کلاسهای زبان فارسی مدارس تورنتو، بمناسبت نوروز برنامههای متنوع فرهنگی و هنری برگزار میکنند. امسال نیز دانشآموزان کلاسهای زبان فارسی مدرسه تورنلی در شمال تورنتو، به مدیریت پروانه میثاقی و با کوشش آموزکاران و مشارکت صدها تن از دانشآموزان جشن نوروز سال ۱۳۹۷ خورشیدی را برگزار کردند.

ترانه سرا: بنفشه فریس آبادی

<div class="fb-like" data-href="https://www.persianmirror.ca/?p=29264" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="fb-follow" data-href="https://www.facebook.com/persianmirrorca" data-layout="box_count" data-size="small" data-show-faces="true"></div>
<div class="fb-comments" data-href="https://www.persianmirror.ca/?p=29264" data-width="600" data-numposts="5"></div>
<div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/PersianMirrorCA/" data-small-header="true" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/PersianMirrorCA/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/PersianMirrorCA/">‎Persian Mirror پرژن میرور‎</a></blockquote></div>

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!