تصویری آشنا از اتلاف آب در تورنتو

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DpqSKPMs27g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

حتما تا کنون استفاده از آب به جای جارو را در شهرهای ایرانِ کمآب دیدهاید. فردی با یک شلنگ در پیادهرو یا خیابان آشغالها و زبالهها را با آب به سویی هدایت میکند و دهها یا شاید صدها لیتر آب تصفیه شده را به هدر میدهد. دیدن این منظره در ایران گرچه عادی اما بسیار ناخوشایند است: سرزمینی که به دلیل بیآبی در آستانه نابودی قرار دارد.

دیدن چنین منظره ناخوشایندی اگر در ایران تعجببرانگیز نیست، در کانادا و آن هم در شهر تورنتو نشان میدهد که آموزشگران و فعالان محیطزیست چه راه درازی در پیش دارند تا اهمیت آب، آن هم آب تصفیه شده شهری، را در دل و جان شهروندان این سرزمین نهادینه کنند.

سام خسروی فرد: روزنامهنگار و پژوهشکر محیط زیست

<div class="fb-like" data-href="https://www.persianmirror.ca/?p=27167" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="fb-follow" data-href="https://www.facebook.com/persianmirrorca" data-layout="box_count" data-size="small" data-show-faces="true"></div>
<div class="fb-comments" data-href="https://www.persianmirror.ca/?p=27167" data-width="600" data-numposts="5"></div>

همه چیز در باره جشنواره تابستانی تموز

سازمان فرهنگی هنری تیرگان اعلام کرده است که نخستین برنامه پس از دوران کرونا را تابستان امسال با نام «جشنواره تابستانی تموز» در شهر تورنتو برگزار خواهد کرد.

بهروز بوچانی، پناهنده ایرانیِ زندانی در یک جزیره، برنده دو جایزه بزرگ ادبی استرالیا شد

بهروز بوچانی، پناهنده ایرانی کُرد، که از حدود ۶ سال پیش در جزیره مانوس، در گینه نو زندانی است، پنجشنبه ۳۱ ژانویه، برنده جایزه بزرگ ادبی در استرالیا شد.

دولت آلمان هزینه حمل و نقل عمومی را کاهش داد

دولت آلمان برای کاهش هزینه حمل و نقل عمومی و کاستن از هزینه‌های زندگی مردم این کشور و حتی گردشگرانی که از این کشور دیدار می‌کنند، اقدام به صدور بلیط حمل و نقل عمومی یکماهه با قیمت ۹ یورو کرده است.

حمید نوری به حبس ابد محکوم شد

حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت در جریان اعدام‌های سال ۶۷، با رأی قضات دادگاه جنایی سوئد به حبس ابد محکوم شد.

پلیس اتاوا پارلمان کانادا را تخلیه کرد

پلیس اتاوا، بعد ازظهر شنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲، خیابان‌ ولینگتون بین خیابان‌های الگین و برانسون در این شهر را به دلیل آنچه که “ عملیات فعال پلیس “ نامیده بسته است.

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!