جشن چهارشنبه سوری

جشن چهارشنبه سوری

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/YPnyuFW2rxA?rel=0&showinfo=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

ایرانیان شهر تورنتو، مانند ۱۵ سال گذشته، جشن چهارشنبه سوری را در میدان مللستمن، در منطقه ویلودیل (یکی از محلههای ایرانی نشین تورنتو) در هوایی سرد با حضور چند هزار ایرانی و غیر ایرانی، برگزار کردند. در این مراسم خانم کاتلین وین، نخست وزیر استان انتاریو، دکتر رضا مریدی (نماینده پارلمان انتاریو و وزیر تحقیقات و نوآوری)، مجید جوهری نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا و دو تن از وزرای دولت انتاریو از روی آتش پریدند و  فرارسیدن بهار و سال  نو را به ایرانیان تبریک گفتند.

<div class="fb-like" data-href="https://www.persianmirror.ca/?p=29232" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="fb-follow" data-href="https://www.facebook.com/persianmirrorca" data-layout="box_count" data-size="small" data-show-faces="true"></div>
<div class="fb-comments" data-href="https://www.persianmirror.ca/?p=29232" data-width="600" data-numposts="5"></div>

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!