زنگی‌های گود قدرت”

bookcover

نقش سیاسی و اجتماعی جاهل‌ها و لات‌ها در تاریخ معاصر ایران

کانون کتاب تورنتو بیش از ده سال است که هرماه با برگزاری جلسات بحث و گفتگو علاقمندان به کتاب و کتاب‌خوانی را گردهم می‌آورد.

روز ۱۴ اکتبر ۲۰۱۶، در یکصد و دوازدهمین نشست کانون کتاب تورنتو، دکتر مسعود نقره‌کار، نویسنده و فعال سیاسی-اجتماعی ساکن آمریکا، تازه‌ترین کتاب خود را با عنوان: “زنگی‌های گود قدرت”، در باره نقش سیاسی و اجتماعی جاهل‌ها و لات‌ها در تاریخ معاصر ایران، معرفی کرد.

جاهل‌ها و لات‌ها از چه زمان و به چه شکل در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران پدید آمدند؟

رابطه آخوندیسم و جاهلیسم در ایران

پدیده چماقداری و تفاوت آن با گروه‌های فشار و کشتار

نقش زنان جاهل و لات در تاریخ معاصر ایران

نقش مداحان در زندگی سیاسی- اجتماعی امروز ایران

آرشیو پرژن میرور

زنگی‌های گود قدرت

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!