زنگی‌های گود قدرت”

bookcover

نقش سیاسی و اجتماعی جاهل‌ها و لات‌ها در تاریخ معاصر ایران

کانون کتاب تورنتو بیش از ده سال است که هرماه با برگزاری جلسات بحث و گفتگو علاقمندان به کتاب و کتاب‌خوانی را گردهم می‌آورد.

روز ۱۴ اکتبر ۲۰۱۶، در یکصد و دوازدهمین نشست کانون کتاب تورنتو، دکتر مسعود نقره‌کار، نویسنده و فعال سیاسی-اجتماعی ساکن آمریکا، تازه‌ترین کتاب خود را با عنوان: “زنگی‌های گود قدرت”، در باره نقش سیاسی و اجتماعی جاهل‌ها و لات‌ها در تاریخ معاصر ایران، معرفی کرد.

جاهل‌ها و لات‌ها از چه زمان و به چه شکل در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران پدید آمدند؟

رابطه آخوندیسم و جاهلیسم در ایران

پدیده چماقداری و تفاوت آن با گروه‌های فشار و کشتار

نقش زنان جاهل و لات در تاریخ معاصر ایران

نقش مداحان در زندگی سیاسی- اجتماعی امروز ایران

لینکهای مختلف

Subscribe to PersianMirror YouTube Channel

آرشیو پرژن میرور

زنگی‌های گود قدرت
%d bloggers like this: