ممنوعیت ورود متخصص ایرانی سرطان و خانواده‌اش به آمریکا

by | Jul 12, 2017

محسن دهنوی، متخصص ایرانی بیماریهای سرطان و همسر و سه فرزندش، با داشتن ویزای معتبر آمریکا، در فرودگاه بوستون متوقف شدند و به آنها اجاز ورود به خاک آمریکا داده نشد.

دوهفته پس از اجرایی شدن بخشهایی از فرمان جنجالی دانلد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای جلوگیری از ورود شهروندان شش کشور مسلمان به خاک آمریکا، پژوهشگر ایرانی و خانوادهاش ظاهرا چارهای جز بازگشت به ایران ندارند.

به گزارش روزنامه گاردین، محسن دهنوی برای کار و پژوهش و تدریس، به دعوت بیمارستان کودکان شهر بوستون، وابسته به دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد، به آمریکا سفر کرده است.

بعدازظهر روز دوشنبه ۱۱ ژوئیه هنگامی که دکتر دهنوی همراه همسر و سه فرزندشان وارد فرودگاه بینالمللی Logan در شهر بوستون، در شرق آمریکا شدند، ماموران مرزی آمریکا به آنها اجازه ورود ندادند.

محمد رشیدیان، دوست دکتر دهنوی، که برای استقبال از آنها به فرودگاه رفته بود، به شبکه خبری Stat News، از رسانههای وابسته به Boston Glob گفته استواقعا نمیدانم مشکل از کجاست؟»

بیمارستان کودکان بوستون نیز با انتشار اطلاعیهای تایید کرده است که دکتر دهنوی و خانوادهاش، با ویزای J-1، که ویزای غیر مهاجرتی است و ویژه متخصصان عالیرتبه و استادان دانشگاه است به آمریکا سفر کردهاند.

در اطلاعیه بیمارستان کودکان بوستون، ابراز امیدواری شده که مشکل ورود خانواده دهنوی هرچه زودتر برطرف شود و آنها بتوانند وارد خاک آمریکا بشوند.

انتشار تصویر ویزای دکتر دهنوی نشان میدهد که او خانوادهاش در تاریخ ۱۷ آوریل گذشته ویزای ورود به آمریکا را دریافت کردهاند و تا پایان ماه اوت میتوانند در خاک آمریکا اقامت داشته باشند.

ماه گذشته دادگاه عالی آمریکا اجرای بخشهایی از فرمان رئیس جمهور آمریکا برای  ممنوعیت ورود شهروندان شش کشور مسلمان ایران، لیبی، سودان، سوریه، یمن و سومالی را قانونی دانست.

تریتا پارسی، رئیس سازمان نایاک(شورای ملی ایرانیان آمریکا)، به روزنامه گاردین گفته استنسبت به سال گذشته صدور ویزای ورود به آمریکا برای شهروندان ایرانی بیش از ۵۲ درصد کمتر شده است

به نوشته گاردین، اکثر شهروندان ایرانی که قربانی فرمان ترامپ میشوند، افرادی بسیار تحصیل کرده و دانشگاهی هستند. برخی از دانشمندان و متخصصان ایرانی، از جمله آنها که در دانشگاه هاروارد تحقیق و تحصیل میکنند نیز در مرحله نخست صدور فرمان جنجالی رئیس جمهور آمریکا مشمول ممنوعیت ورود به خاک آمریکا شده بودند.

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This