هجوم افراد متخصص از آمریکا به کانادا

by | Jul 21, 2020

بر اساس نتایج یک تحقیق جدید که توسط مرکز امنیت و تکنولوژی نوظهور منتشر شده، در طول دو سال گذشته افراد متخصص آمریکایی که خارج از آمریکا متولد شدهاند بیشترین میزان دریافت دعوتنامه برای ارایه درخواست اقامت دایم در کانادا را به خود اختصاص دادهاند.

اطلاعات جدید نشان میدهد که کانادا به یک قطب جدید برای جذب استعدادهای آمریکایی تبدیل شده است.

این اطلاعات بر اساس آخرین آمار برنامه مهاجرتی سیستم ورود فوری در گزارش پایان سال ۲۰۱۹ به دست آمده، که نشاندهنده این است که بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ تعداد افراد مقیم آمریکا که شامل شهروندان و افراد دارای گرین کارت این کشور میشود، و از طریق سیستم ورود فوری موفق به دریافت اقامت دایم کانادا شدهاند، به میزان ۷۵ درصد افزایش یافته است.

بر اساس نتایج این تحقیق، علت این افزایش در میزان دریافت اقامت دایم کانادا از طرف افراد متخصص آمریکایی، به دو عامل بستگی دارد. نخست، پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا تعداد افرادی که خواهان دریافت اقامت دایم و زندگی در کانادا هستند به طور چشمگیری افزایش یافته است. دلیل دیگر به دست آوردن امتیاز بالا توسط افراد متخصص آمریکایی در سیستم امتیازدهی برنامه مهاجرتی سیستم ورود فوری کانادا میباشد.

زکری آرنولد، نویسنده این تحقیق جدید، از ویژگیهای این رشد فزاینده در تقاضانامههای موفق به دریافت اقامت دایم کانادا را دارا بودن تخصص در رشتههای مختلف تکنولوژی در میان افراد مقیم و شهروند آمریکا که در خارج از این کشور متولد شدهاند برشمرده است.

زکری آرنولد در ادامه گزارش خود نوشته است که در بازه زمانی بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، حدود ۲۶ هزار فرد ساکن آمریکا از طریق سیستم ورود فوری برای دریافت اقامت دایم کانادا درخواست کردند که بیش از ۲۰ هزار تن از این افراد، نه تنها شهروند آمریکا نبودند بلکه خارج از این کشور نیز متولد شده بودند.

این تحلیل فرض را بر این دارد که دو دلیل عمده ممکن است به تبیین این روند کنونی کمک کند. سیاستهای خصمانه مهاجرتی آمریکا به یک عامل بازدارنده برای کارگران ماهر تبدیل شده است و همچنین تداوم سیاست مهاجرتی کانادا برای جذب استعدادهای مختلف از سراسر جهان عامل دیگری برای جذب این افراد بوده است.

برای درج آگهی خود در پرژن میرور

با ما تماس بگیرید

info@persianmirror.ca

از طرف دیگر، سیاستهای خصمانه دونالد ترامپ نسبت به مهاجران و صدور فرمانهای اجرایی وی در این زمینه، نقش پر رنگی در ایجاد فضای نامطلوب نسبت به مهاجران آمریکا ایجاد کرده است.

اضطراب عمیق ایجاد شده در میان جمعیت مهاجران آمریکا باعث شده است تا تعداد فزایندهای از آنها محلی دیگر را برای ساختن زندگی خود در نظر بگیرند.

به گفته زکری آرنولد: « به همین دلیل، کانادا در رتبه نخست این رقابت قرار دارد

وعده ایجاد یک میلیون شغل توسط دولت کانادا

ژولی پایت فرماندار کل کانادا روز گذشته در سخنرانی عمومی خود درباره مسایل مهمی که کانادا در حال حاضر با آنها روبرو است سخنانی را ایراد کرد.یکی از ستون‌های اصلی سخنرانی وی، وعده دولت فدرال کانادا برای ایجاد بیش از یک میلیون شغل بود. دولت کانادا پیش از این اعلام کرده است...

مشکلات برگزاری آزمون آنلاین شهروندی کانادا

با تعلیق آزمون شهروندی کانادا به دلیل همه گیری ویروس کرونا، هزاران نفر از افرادی که آماده برگزاری این آزمون بودند از دستیابی به حق رای و گذرنامه کانادایی به طور موقت محروم شدند.

فروش کادوی تولد برای خرید خانه

متیو رابسون ۲۸ ساله با فروش مجموعه‌ای از کادوهای جشن تولد در طول زندگی خود، توانست مبلغ پیش پرداخت خرید اولین خانه خود را پرداخت کند.

پزشک ساکن ریچموند هیل متهم به آزار جنسی شد

پلیس منطقه یورک در شمال تورنتو پزشک ۴۹ ساله‌ای را به هفت فقره اتهام آزار و اذیت جنسی نسبت به دو نفر از قربانیان در کلینیک پزشکی وی واقع در شهر کینگ در شمال تورنتو متهم کردند.

%d bloggers like this: