GreenFlow

هجوم افراد متخصص از آمریکا به کانادا

by | Jul 21, 2020

بر اساس نتایج یک تحقیق جدید که توسط مرکز امنیت و تکنولوژی نوظهور منتشر شده، در طول دو سال گذشته افراد متخصص آمریکایی که خارج از آمریکا متولد شدهاند بیشترین میزان دریافت دعوتنامه برای ارایه درخواست اقامت دایم در کانادا را به خود اختصاص دادهاند.

اطلاعات جدید نشان میدهد که کانادا به یک قطب جدید برای جذب استعدادهای آمریکایی تبدیل شده است.

این اطلاعات بر اساس آخرین آمار برنامه مهاجرتی سیستم ورود فوری در گزارش پایان سال ۲۰۱۹ به دست آمده، که نشاندهنده این است که بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ تعداد افراد مقیم آمریکا که شامل شهروندان و افراد دارای گرین کارت این کشور میشود، و از طریق سیستم ورود فوری موفق به دریافت اقامت دایم کانادا شدهاند، به میزان ۷۵ درصد افزایش یافته است.

بر اساس نتایج این تحقیق، علت این افزایش در میزان دریافت اقامت دایم کانادا از طرف افراد متخصص آمریکایی، به دو عامل بستگی دارد. نخست، پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا تعداد افرادی که خواهان دریافت اقامت دایم و زندگی در کانادا هستند به طور چشمگیری افزایش یافته است. دلیل دیگر به دست آوردن امتیاز بالا توسط افراد متخصص آمریکایی در سیستم امتیازدهی برنامه مهاجرتی سیستم ورود فوری کانادا میباشد.

زکری آرنولد، نویسنده این تحقیق جدید، از ویژگیهای این رشد فزاینده در تقاضانامههای موفق به دریافت اقامت دایم کانادا را دارا بودن تخصص در رشتههای مختلف تکنولوژی در میان افراد مقیم و شهروند آمریکا که در خارج از این کشور متولد شدهاند برشمرده است.

زکری آرنولد در ادامه گزارش خود نوشته است که در بازه زمانی بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، حدود ۲۶ هزار فرد ساکن آمریکا از طریق سیستم ورود فوری برای دریافت اقامت دایم کانادا درخواست کردند که بیش از ۲۰ هزار تن از این افراد، نه تنها شهروند آمریکا نبودند بلکه خارج از این کشور نیز متولد شده بودند.

این تحلیل فرض را بر این دارد که دو دلیل عمده ممکن است به تبیین این روند کنونی کمک کند. سیاستهای خصمانه مهاجرتی آمریکا به یک عامل بازدارنده برای کارگران ماهر تبدیل شده است و همچنین تداوم سیاست مهاجرتی کانادا برای جذب استعدادهای مختلف از سراسر جهان عامل دیگری برای جذب این افراد بوده است.

برای درج آگهی خود در پرژن میرور

با ما تماس بگیرید

[email protected]

از طرف دیگر، سیاستهای خصمانه دونالد ترامپ نسبت به مهاجران و صدور فرمانهای اجرایی وی در این زمینه، نقش پر رنگی در ایجاد فضای نامطلوب نسبت به مهاجران آمریکا ایجاد کرده است.

اضطراب عمیق ایجاد شده در میان جمعیت مهاجران آمریکا باعث شده است تا تعداد فزایندهای از آنها محلی دیگر را برای ساختن زندگی خود در نظر بگیرند.

به گفته زکری آرنولد: « به همین دلیل، کانادا در رتبه نخست این رقابت قرار دارد

پاسپورت جدید کانادایی رونمایی شد

پاسپورت جدید کانادایی رونمایی شد

طرح جدید پاسپورت کانادایی، که از پاییز سال جاری در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت، روز چهارشنبه ۱۰ مه از طرف وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا رونمایی شد.

این طرف دیوار آن طرف دیوار

این طرف دیوار آن طرف دیوار

فرم و محتوای کتاب «این طرف دیوار آن طرف دیوار» برای کودکان است. صفحات و متن اندک با جمله‌هایی کوتاه و روشن با تصویرهایی ویژه کودکان. اما خواندن این کتاب کوچک برای بزرگسالان هم می‌تواند جذاب و فکر برانگیز باشد.

عطا هودشتیان: راست افراطی نه به رأی مردم اعتقاد دارد، نه به دموکراسی

عطا هودشتیان: راست افراطی نه به رأی مردم اعتقاد دارد، نه به دموکراسی

به نظر عطا هودشتیان «یکی از عوامل نگران کننده و تخریب کننده که امروز در جنبش وسیع مشروطه خواهی وجود دارد، رشد جناح تندرویی‌ست که انحصار طلب و حذف‌گراست. اینها کسانی هستند که معتقد به رأی مردم و دموکراسی نیستند».

عطا هودشتیان: راست افراطی نه به رأی مردم اعتقاد دارد، نه به دموکراسی

عطا هودشتیان: راست افراطی نه به رأی مردم اعتقاد دارد، نه به دموکراسی

به نظر عطا هودشتیان «یکی از عوامل نگران کننده و تخریب کننده که امروز در جنبش وسیع مشروطه خواهی وجود دارد، رشد جناح تندرویی‌ست که انحصار طلب و حذف‌گراست. اینها کسانی هستند که معتقد به رأی مردم و دموکراسی نیستند».

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!