دوشِ سیّار برای افراد بی‌خانمان تورنتو

by | Dec 12, 2017

یکی از اتوبوسهای خطوط حمل و نقل شهری تورنتو(TTC)، به حمّام سیّار برای افراد بیخانمان تورنتو تبدیل میشود.

به گزارش رادیو کانادا، فکر تبدیل یک اتوبوس شهری به دوش سیّار برای افراد بیخانمان، متعلق به خانم Deborah Daniel، یکی از زنان ساکن تورنتو و کارمند بخش خدمات اجتماعی است.

خانم دانیل گفته استهمه ما عادت داریم هرروز دوش بگیریم و فکر نمیکنیم افراد بیخانمان چنین امکانی ندارند

Deborah Daniel با آگاهی از پروژه مشابهی که در شهر سانفرانسیسکو اجراء میشود، از شرکت حمل و نقل عمومی تورنتو(TTC) درخواست کرده بود یکی از اتوبوسهای شهری را در اختیار او بگذارند تا با تبدیل و نصب چند دوش، بتواند بطور سیّار برای بهداشت و نظافت و دوش گرفتن افراد بیخانمان شهر تورنتو استفاده شود.

کمیسیون حمل و نقل عمومی تورنتو(TTC) پس از چند بار نامهنگاری تصمیم گرفته است تا روز ۲۸ دسامبر یکی از اتوبوسهای خطوط اتوبوسرانی شهر تورنتو را که از ۱۴ سال پیش تاکنون برای جابهجا کردن هزاران مسافر مورد استفاده بوده به دبورا دانیل تحویل دهد.

اتوبوسی که قرار است به حمّام سیّار، یه به عبارتی به «دوشبوس» تبدیل شود، نیاز به برخی تعمیرات و تغییرات اساسی دارد که حدود ۱۰۰ هزار دلار هزینه خواهد داشت.

خانم دانیل گفته است با یک کمپین اجتماعی این بودجه را تأمین خواهد کرد و اوایل تابستان آینده نخستین حمّام سیّار برای افراد بیخانمان تورنتو آماده استفاده خواهد بود.

انرژی لازم برای تأمین آب گرم دوشسیّار تورنتو از طریق صفحات جذب انرژی خورشیدی که بر روی سقف اتوبوس نصب میشود و سوخت گاز تأمین خواهد شد.

سخنگوی TTC تأیید کرده است با خرید اتوبوسهای جدید حمل و نقل شهری، تعداد زیادی از اتوبوسهای قدیمی از خط خارج خواهد شد.

شرکت حمل و نقل شهری تورنتو حدود ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس در اختیار دارد و روزانه بطور متوسط پنج تا شش تقاضا برای واگذاری اتوبوسهای قدیمی و از خط خارج شده دریافت میکند.

جراحی عجیب کوچک کردن جمجمه کودک دو ساله در کانادا

دو جراح مغز و اعصاب کانادایی موفق شدند اندازه بزرگ و غیرعادی جمجمه یک دختر ۲ ساله را ۶۰ درصد کوچکتر کنند.عمل جراحی کوچک کردن جمجمه غیرعادی در بیمارستان دانشگاهی سنت-ژوستین در شهر مونترآل انجام شده است.به گزارش دانی لومیو، خبرنگار رادیو کانادا، جمجمه کودک ۲ ساله، که در...

تقاضای تحریم مقامات جمهوری اسلامی، از طرف گروهی از نمایندگان پارلمان کانادا

گروهی از از نمایندگان پارلمان کانادا، از دولت فدرال درخواست کرده‌اند تحریم‌ ماگنیستکی علیه گروهی از مقامات جمهوری اسلامی را به اجرا بگذارد.این گروه با استناد به گزارش "مرکز حقوق بشر پائول والنبرگ کانادا" در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و استفاده از قانون ماگنیستکی، از...

Share This