دردسرهای سفر ترودو و خانواده به جزیره خصوصی پرنس آقاخان تمام می‌شود؟

by | Dec 20, 2017

کمیسیون تضاد منافع و اِتیک (ضابطههای اخلاقی) کانادا، به جاستین ترودو ایراد گرفته، برای گذراندن تعطیلات در جزیره خصوصی پرنس آقاخان، در باهاماس، قوانین را رعایت نکرده است.

نخست وزیر کانادا، در پاسخ تأکید کرده است از این پس، نظر کمیسیون تضاد منافع را پیش از هر سفر شخصی و خانوادگی جویا خواهد شد.

به گزارش کنیدین پرس، خانم Mary Dawson، کمیسر کمیسیون تضاد منافع کانادا، روز چهارشنبه گزارشی منتشر کرد که براساس آن، آقای ترودو و خانواده، با سفر پایان سال ۲۰۱۶ به جزیره خصوصی رهبر مسلمانان فرقه اسماعیلیه، مواد ۵ و ۱۱ و ۱۲ و ۲۱ قانون تضاد منافع کانادا را رعایت نکرده است.

به نظر خانم Dawson همین که آقای ترودو و خانواده سه بار به جزیره خصوصی رهبر اسماعیلیه سفر کردهاند، براساس قانون، به معنی دریافت هدیه است.

Justin Trudeau Aga-khan

با اینحال هنوز ابهام پیرامون تفسیر مفهوم «دوستی» و استثنایی که قانون، برای دریافت هدیه از طرف خانواده و دوستان پیشبینی کرده، وجود دارد.

آقای ترودو همیشه ادعا کرده که پرنس آقاخان یکی از دوستان بسیار نزدیک خانوادگی اوست و پذیرفتن هدیه از طرف او ایرادی ندارد. اما کمیسیون ضابطههای اخلاقی و تضاد منافع کانادا معتقد است رابطه نخست وزیر با پرنس آقاخان از نوع رابطههایی نیست که قانون برای آن استثناء قائل شده است.

براساس گزارش خانم Dawson: « روابط پرنس آقاخان با جاستین ترودو، بر پایه رابطهای بنا شده که بیش از ۳۰ سال پیش میان پیر الیوت ترودو(پدر جاستین ترودو)، و رهبر فرقه اسماعیلیه وجود داشته است. در حالیکه پیش از اینکه ترودو رهبر حزب لیبرال کانادا بشود، رابطهای میان او و پرنس آقاخان وجود نداشته است.

جاستین ترودو روز چهارشنبه در واکنش به گزارش کمیسر Dawson گفتآقاخان دوست خانوادگی ماست. من نظر گزارش کمیسیون تضاد منافع را میپذیرم، چون وظیفه او حفاظت از سلامت و بی نقص بودن دفتر نخست وزیر است

کمیسر Dawson عقیده دارد براساس قانون نمیتوان روابط شخصی و کاری نخست وزیر و پرنس آقاخان را از هم جدا کرد. به نظر Mary Dawson یک مقام دولتی نباید در چنین شرایطی هدیه دریافت کند.

جاستین ترودو همچنین گفته استما سیستمی داریم که سلامت و بی عیب و نقص بودن دفتر نخست وزیر و نهادهای دولتی را تضمین میکند. مهم است که از این اشتباه درس بگیریم. به همین جهت همه مسئولیتها را میپذیرم

جاستین ترودو گفته استاگر قرار بود این کار تکرار شود حتماً به شکل دیگری انجام میشد و پیش از انجام سفر موضوع را با کمیسر تضاد منافع در میان میگذاشتم تا آنرا تأیید کند

نخست وزیر کانادا گفته است در دوران تعطیلات مورد نظر با پرنس آقاخان گفتگوهای طولانی داشته اما مشخصاً در باره سیاستهای کانادا صحبت نکرده است.

انتقاد نمایندگان اپوزیسیون

آقای Alexandre Boulerice نماینده حزب نیودموکرات در پارلمان فدرال در انتقاد به واکنش نخست وزیر گفته است، از گزارش کمیسر Dawson شگفت زده نشده، اما مسئله بسیار مهم قضاوت آقای ترودو است که باید از همان آغاز، در برابر دعوت به یک جزیره خصوصی، در یک هلیکوپتر خصوصی، متعلق به فردی که با دولت فدرال روابط رسمی دارد، پاسخ میداد که نمیتواند دعوت را بپذیرد.

نماینده حزب نیو دموکرات گفته است نباید فراموش کرد که یکی از نمایندگان حزب لیبرال و رئیس حزب لیبرال هم همراه با نخست وزیر برای تعطیلات به جزیره خصوصی آقاخان رفته بودند، که بیشتر شبیه به سفر یک هیئت نمایندگی است.

آقای اندرو شِر، رهبر حزب محافظهکار کانادا نیز گفته استبه نظر میرسد جاستین ترودو اعتقاد دارد قانون برای افرادی مانند او قابل اجرا نیست

به گفته آقای شِر، جاستین ترودو در آغاز، سفرهایش را انکار کرد و بعداً مشخص شد با هواپیمای یک شرکت خصوصی انجام شده که خلاف قوانین فدرال است.

ماده ۱۲ قانون تضاد منافع و اِتیک کانادا تصریح کرده، سفر همه وزیران و اعضای خانواده آنها با هواپیماهای غیرتجاری و یا خصوصی، به هر دلیل ممنوع است، مگر ماهیت انجام وظیفه و شرایط استثنایی ایجاب کند و یا قبلاً نظر موافق کمیسر تضاد منافع جلب شده باشد.

bahamas-aga-khan

آقای جاستین ترودو، نخستین بار همراه با اعضای خانوادهاش در دسامبر سال ۲۰۱۴، برای گذراندن تعطیلات کریسمس به جزیره خصوصی Bell، متعلق به پرنس آقاخان، به باهاماس رفته بودند.

نخست وزیر و خانوادهاش همچنین در دسامبر سال گذشته نیز بار دیگر به جزیره خصوصی پرنس آقاخان، رهبر فرقه اسماعیلیه سفر کرده بودند.

برای تعطیلات پایان سال جاری آقای ترودو تصمیم گرفته است به اتفاق خانواده به کنار دریاچه Harrington و سپس به مناطق کوهستانی غرب کانادا سفر کنند.

بنیاد آقاخان، برای انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در کانادا، هرسال بیش از ۱۵ میلیون دلار از دولت فدرال بودجه دریافت میکند.

سه وزیر جدیدِ زن در دولت انتاریو

کاتلین وین، نخست وزیر دولت لیبرال انتاریو، در فاصله ۵ ماه تا انتخابات سراسری استان، بعدازظهر چهارشنبه ۱۷ ژانویه، کابینه خود را ترمیم کرد. سه وزیر زن که وارد دولت انتاریو شده‌اند، Natalie Des Rosiers، وزیر جنگل‌ها و منابع طبیعی؛ Daniene Vernil، وزیر توریسم و Harinder...

پلیس خبر قیچی کردن حجاب دختر ۱۱ ساله را تکذیب کرد

پلیس شهر تورنتو، گزارش مربوط به حمله یک مرد به دختر دانش‌آموز ۱۱ ساله و قیچی کردن حجاب او را تکذیب کرد. گزارش پُر سر و صدایی که روز جمعه گذشته منتشر شد و واکنش و تأسف بسیاری از کانادایی‌ها، از جمله نخست وزیر کانادا، نخست وزیر انتاریو و شهردار تورنتو را هم برانگیخت، به...

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This