چرا کانادا به قطعنامه محکومیت آمریکا در سازمان ملل رأی ممتنع داد؟

by | Dec 21, 2017

بهرغم تهدیدها، کانادا به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برای محکوم کردن آمریکا، در مورد برسمیت شناختن اورشلیم، بعنوان پایتخت اسرائیل، رأی ممتنع داد.

روز پنجشنبه ۲۱ دسامبر، قطعنامه محکومیت آمریکا، با آرای موافق ۱۲۸ کشور، مخالفت ۹ کشور و آرای ممتنع ۳۵ کشور، از جمله کانادا، به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تلاش آمریکا با تکرار تهدیدهای بیشتر، برای جلوگیری از دومین شکست دیپلماتیک در سازمان ملل متحد شکست خورده است.

پیش از این اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رأی به محکومیت آمریکا داده بود، که با وتوی آمریکا مواجه شده بود.

دانلد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیش از رأیگیری روز جمعه مجمع عمومی گفته بودصدها میلیون دلار و حتا چند میلیارد دلار از ما پول میگیرند و بعد علیه ما رأی میدهند

رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرده بودبگذارید علیه ما رأی بدهند. ما بیشتر پسانداز میکنیم

خانم Nikki Haley سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز با اینکه تلاش کرده بود نظر مخالف بسیاری از کشورها در مورد محکوم کردن آمریکا را تغییر دهد، گفته استرئیس جمهور به دقت رأیگیری در مجمع عمومی سازمان ملل را زیر نظر داشته و از من خواسته است نام کشورهایی را که علیه آمریکا رأی دادهاند به اطلاع او برسانم

سفیر آمریکا در سازمان ملل با زیر سئوال بردن حمایت مالی آمریکا از مردم فلسطین گفته است محکوم کردن کشورش «یک توهین است و ما فراموش نخواهیم کرد

رئیس جمهور آمریکا روز ۶ دسامبر اعلام کرده بود کشورش اورشلیم را بعنوان پایتخت اسرائیل برسمیت میشناسد.

رأی ممتنع کانادا

در این میان تهدیدهای آمریکا، دیپلماسی کانادا را در موقعیت دشواری قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، نزدیکی آمریکا و کانادا و اهمیت بسیار اقتصاد آمریکا برای کانادا و مذاکرات جاری دوکشور در مورد قرارداد همکاری های اقتصادی «نفتا»، موجب شده است کانادا به قطعنامه محکومیت آمریکا در سازمان ملل رأی ممتنع بدهد.

سخنگوی خانم کریستیا فریلند، وزیر امور خارجه کانادا، در مورد رأی ممتنع این کشور گفته استاز سالها پیش، موضع رسمی دولتهای لیبرال و محافظهکار کانادا این بوده که وضعیت سیاسی اورشلیم فقط در چهارچوب یک توافق عمومی در باره مناقشات خاورمیانه باید تعیین شود. کانادا متأسف است که قطعنامه جدید سازمان ملل چشمانداز صلح را تقویت نمیکند. به همین دلیل کانادا به آن رأی ممتنع داده است

به گزارش خبرگزاری فرانسه، از آنجا که کانادا درپی بدست آوردن کرسی غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است، رأی ممتنع به قطعنامه محکومیت آمریکا و حمایت نکردن از آمریکا و اسرائیل باعث میشود رأی بسیاری از کشورها را برای کسب کرسی شورای امنیت از دست ندهد.

هفته برابری جنسیتی در کانادا

برای نخستین بار هفته برابری جنسیتی در کانادا برگزار می‌شود.  جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا روز یکشنبه ۲۳ سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای آغاز نخستین «هفته برابری جنسیتی» در کانادا را اعلام کرد. جاستین ترودو در پیام خود نوشته است:« برگزاری هفته برابری جنسیتی...

شهرزاد رفعتی، نماینده کانادا در گروه کاری کشورهای گروه ۲۰ شد

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، شهرزاد رفعتی، یکی از زنان کارآفرین و موفق ایرانی-کانادایی را بعنوان نماینده این کشور در گروه کاری «زنان کارآفرین و رهبر»، در کشورهای گروه ۲۰ منصوب کرد. در اخرین کنفرانس بین‌المللی G20 که سال گذشته در شهر هامبورگ، در آلمان برگزار شد،...

Share This