کشمکش ادامه دار نخست وزیر انتاریو با کمپانی تیم هورتونز

by | Jan 19, 2018

اختلاف نظر نخست وزیر انتاریو با مسئولان و صاحبان برخی کافی شاپهای Tim Hortons، در مورد افزایش حداقل حقوق برای هرساعت کار، و در مقابل قطع یا کاهش برخی مزایای شغلی کارکنان کافی شاپها ادامه دارد.

بعدازظهر روز جمعه ۱۹ دسامبر، کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو، از طریق حساب توئیتر خود اعلام کرد، بهتر است صاحبان کافی شاپهای تیم هورتونز، به جای تحریک و سوءاستفاده از کامندان خود و فشار به آنها، مستقیماً با خود او روبرو شوند.

نخست وزیر انتاریو در پیام توئیتری خود تأکید کرده که آماده گفتگو با صاحبان بیزنسها در مورد افزایش حداقل حقوق برای هر ساعت کار است.

tim-hortons-notice-susan-and-jason-holman

در گزارشی که روز جمعه در شبکه خبری CBC منتشر شد، مشخص شده مسئولان کمپانی تیم هورتونز، از طریق یک بخشنامه داخلی، به کارکنان خود گفتهاند، دلیل قطع برخی از مزایای شغلی آنها افزایش حداقل حقوق برای هر ساعت کار از طرف دولت انتاریو است.

مسئولان کمپانی Tim Hortons همچنین کارکنان کافیشاپها را تحریک و تشویق کردهاند که نه فقط مخالفت خود را با تصمیم دولت انتاریو نشان بدهند، بلکه در انتخابات آینده استان انتاریو نیز به لیبرالها رأی ندهند.

پس از تصویب قانون افزایش حداقل حقوق برای هر ساعت کار در انتاریو از ۱۱ دلار و ۶۰ سنت به ۱۴ دلار، که از اول سال جاری به اجرا گذاشته شده، بسیاری از صاحبان کافیشاپهای کمپانی Tim Hortons، در مخالفت با تصمیم دولت انتاریو، برخی از مزایای شغلی کارکنان خود را قطع کردهاند.

تصمیم  صاحبان برخی کافیشاپها و مسئولان کمپانی تیم هورتونز با مخالفت و اعتراض شدید کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو روبرو شده است.

گفتگو با دکتر رضا مریدی در باره موضوعات مطرح در مبارزات انتخاباتی انتاریو

  دکتر رضا مریدی از سال ۲۰۰۷ بعنوان نماینده مردم شهر ریچموندهیل در پارلمان انتاریو انتخاب شده است. پس از مدتی خدمت در سِمَت‌های معاونت چند وزارتخانه، بعنوان نخستین وزیر کانادایی ایرانی تبار در دولت لیبرال انتاریو منصوب شد. پس از سه دوره نمایندگی مردم ریچموندهیل در...

افزایش تعداد قضات شهروندی در کانادا

  دولت فدرال کانادا، چند ماه پس از آسان کردن شرایط دریافت شهروندی کانادا، تعداد قضات شهروندی را از پنج نفر به چهارده نفر افزایش داد. وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا در روز ۱۷ ماه می تعداد ۹ نفر قاضی جدید را به لیست پنج نفره قضات اداره مهاجرت منصوب کرد. پیش از...

Share This