بنیانگذار و صاحب کمپانی اکیا درگذشت

by | Jan 29, 2018

بنیانگذار و صاحب کمپانی معروف IKEA سوئد، آقای Ingvar Kampard، روز یکشنبه ۲۸ ژانویه، در سن ۹۱ سالگی درگذشت.

کمپانی معروف و بینالمللی تولید کننده و فروشنده لوازم و مبلمان خانگی و اداری آماده برای مونتاژ، در بسیاری از کشورهای دنیا فروشگاههای ویژه خود را تأسیس کرده است. محصولات و وسایل گوناگون مارک IKEA در بسیاری از اماکن زندگی و کار افراد مورد استفاده است.

بنیانگذار و صاحب کمپانی عظیم و بینالمللی IKEA، فعالیت اقتصادی خود را از سن ۱۷ سالگی با فروش قوطی کبریت و استفاده از دوچرخه آغاز کرده بود. چند سال بعد آقای کامپارد شیرفروش سیار شد و سپس به پخش محصولات خریداری شده از طریق کاتالوگ پرداخت.

از سال ۱۹۵۰ آقای اینگوار کامپارد، تولید و فروش مستقیم مبلمانهای ارزان قیمت و بستهبندی شده، که با دستورالعمل ساده قابل مونتاژ کردن بود را آغاز کرد، که حالا به یکی از معروفترین و بزرگترین کمپانیهای تولید و فروش مستقیم مبلمان جهان تبدیل شده است.

نام کمپانی IKEA، از حروف اول نام کوچک و نام خانوادگی اینگوار گرفته شده و دو حرف e و a، از حروف اول نام مزرعه خانوادگیشان Elmtaryd و حرف اول نام کلیسای محل زندگیشان Agunnary انتخاب شده است.

بنیانگذار و صاحب کمپانی IKEA شخصیت بسیار بحثانگیزی هم داشته است. در سال ۱۹۹۴ یکی از نشریات سوئدی گزارش داده بود Ingvar Kampard در سالهای نخست جنگ دوم جهانی از هواداران نازیها بوده و با جریانهای فاشیستی سوئد نیز در ارتباط نزدیک بوده است.

در سال ۱۹۹۸ بنیانگذار کمپانی IKEA به برخی از «اشتباهات دوران نوجوانی» اعتراف کرده و گفته بود تحت تأثیر گرایشهای سیاسی مادر بزرگ آلمانی خود بوده است.

آقای اینگوار کامپارد همچنین برای فرار از سیستم مالیاتی بسیار سختگیر کشور سوئد، محل زندگی خود را به کشور سوئیس منتقل کرد و از سال ۱۹۷۷ تا سال ۲۰۱۴ در آنجا زندگی کرد.

با اینحال گفته شده اینگوار و همسرش زندگی بسیار ساده و کمهزینهای داشتهاند و تقریباً همه سود سرشار کمپانی بینالمللی IKEA به یک بنیاد در کشور کوچک لیختنشتاین منتقل میشده است.

بنیانگذار IKEA از چند سال پیش با کنار کشیدن از مدیریت، اداره امور کمپانی را به سه فرزند پسر خود واگذار کرده بود.

گفتگو با دکتر رضا مریدی در باره موضوعات مطرح در مبارزات انتخاباتی انتاریو

  دکتر رضا مریدی از سال ۲۰۰۷ بعنوان نماینده مردم شهر ریچموندهیل در پارلمان انتاریو انتخاب شده است. پس از مدتی خدمت در سِمَت‌های معاونت چند وزارتخانه، بعنوان نخستین وزیر کانادایی ایرانی تبار در دولت لیبرال انتاریو منصوب شد. پس از سه دوره نمایندگی مردم ریچموندهیل در...

افزایش تعداد قضات شهروندی در کانادا

  دولت فدرال کانادا، چند ماه پس از آسان کردن شرایط دریافت شهروندی کانادا، تعداد قضات شهروندی را از پنج نفر به چهارده نفر افزایش داد. وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا در روز ۱۷ ماه می تعداد ۹ نفر قاضی جدید را به لیست پنج نفره قضات اداره مهاجرت منصوب کرد. پیش از...

Share This