تسلط بر زبان عامل موفقیت در کانادا

by | Nov 29, 2019

این یک امر مسلم است که دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه در سطح عالی احتمال موفقیت در بازار کار و جامعه کانادا را برای مهاجران بیشتر میکند.

این واقعیت یکی از أصول مهم سیستم مهاجرتی کانادا برای دریافت اقامت دائم و شهروندی کانادا است. یکی از عوامل مهم و سرنوشت ساز در سیستم رده بندی جامع در برنامهورود فوری مهاجران کانادا، در کنار عوامل دیگری همچون سن، تحصیلات و تجربه کاری، مهارتهای زبانی میباشد.

به طور مثال، تحت این برنامه مهاجرتی و سیستم رده بندی جامع، فرد متقاضی مهاجرت که مجرد بوده و در هر دو زبان انگلیسی و فرانسه دارای تسلط و مهارت بالایی در هر چهار نوع از توانایی زبانی ( خواندن، نوشتن، مکالمه و گوش کردن) باشد، میتواند تا ۲۹۰ امتیاز کسب کند.

GreenFlow

در طول سال ۲۰۱۹ متقاضیان این برنامه مهاجرتی جهت دریافت دعوتنامه برای ارا‌ئه درخواست تقاضای اقامت دائم خود نیاز به کسب ۴۶۰ امتیاز داشتند. به این ترتیب داشتن تسلط بر زبانهای انگلیسی و فرانسه میتواند قسمت بسیار زیادی از مجموع امتیاز لازم برای قرار گرفتن در ردههای بالای افراد متقاضی را فراهم کند.

در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار دانشجوی بینالمللی در کشور کانادا در حال تحصیل هستند که تحقیقات نشان میدهد که نیمی از آن‌ها خواهان دریافت اقامت دائم کانادا هستند.

البته سطح دانستن زبان برای انواع برنامههای مهاجرتی کانادا متفاوت است و دارای استثنائاتی نیز میباشد، اما با این وجود، دارا بودن مهارت و تسلط بالا در زبان انگلیسی و یا فرانسه از نظر وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا برای تصمیم گیری درباره پروندههای مهاجرتی بسیار با اهمیت است و نقش تعیین کنندهای دارد.

گزارش برنامه مهاجرتی ورود فوری دولت فدرال در سال ۲۰۱۸ نشان میدهد که تقریباً ۹۰ هزار نفر از افرادی که در آن سال دعوتنامه برای ارسال تقاضای اقامت دائم دریافت کردند، دانشجوهای بینالمللی بودند که مدرک فارغالتحصیلی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی کانادایی داشتند.

آگهی شما در اینجا 

info@persianmirror.ca

گزارش اداره آمار کانادا در سال ۲۰۱۵ نشان میدهد که دارا بودن مهارتهای زبانی در سطح بالا در میان مهاجران، به معنی آن بوده است که این افراد، نسبت به مهاجرانی که از سطح زبانی ضعیفی برخوردار بودند به احتمال زیاد در سالهای اولیه اقامت و زندگی خود در کانادا شغلهایی با درآمد بالا کسب خواهند کرد.

از سال ۲۰۱۰، یکی از شرایط دریافت شهروندی کانادا دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه در سطحی مشخص شده از طرف دولت بوده است تا بدین وسیله مهاجران را تشویق به بهبود و پیشرفت در تواناییهای زبانی خود کرده باشد.

برای افرادی که در فکر مهاجرت و زندگی در کانادا هستند، یکی از اصلی‌ترین نکات این است که بر روی تواناییها و مهارتهای زبانی خود بیشتر و بیشتر کار کنند، چراکه تسلط بر زبان باعث گشوده شدن درهای بسیاری در برابر آنها خواهد شد.

قتل عام سرخک در جهان

قتل عام سرخک در جهان

مدیر کل سازمان بهداشت جهانی گفته است که بیشترین تعداد قربانیان بیماری سرخک مربوط به کودکان زیر پنج سال بوده است که واکسیناسیون سرخک را انجام نداده بودند

سرپناه متحرک برای افراد بی خانمان

سرپناه متحرک برای افراد بی خانمان

یک اتوبوس مسافری که قرار بود به مرکز اسقاط و اوراق اتوبوس‌های فرسوده فرستاده شود، تبدیل به سرپناه متحرکی برای آسیب پذیرترین افراد تورنتو شد

معجزه نجات بخش برای زن ۳۴ ساله

معجزه نجات بخش برای زن ۳۴ ساله

آدری شومن، زن ۳۴ ساله بریتانیایی که برای کوهنوردی به کوه‌های پیرنه در اسپانیا رفته بود، در طوفان برف گیر افتاد و دچار سرمازدگی شد و از هوش رفت

اعتصاب دوباره در ونکوور

اعتصاب دوباره در ونکوور

اتحادیه کارگران ترن هوایی شهر ونکوور که حدود ۹۰۰ کارگر را نمایندگی می‌کند اعلام کرده است قصد دارند از ساعت پنج صبح…

قتل عام سرخک در جهان

قتل عام سرخک در جهان

مدیر کل سازمان بهداشت جهانی گفته است که بیشترین تعداد قربانیان بیماری سرخک مربوط به کودکان زیر پنج سال بوده است که واکسیناسیون سرخک را انجام نداده بودند

Share This
%d bloggers like this: