در باره ما

پرژن میرور، یک نشریه اینترنتی، با تاکید بر موضوع چند فرهنگی و محیط زیست، برای جامعه‌های فارسی زبان کاناداست.

انعکاس جنهبه‌های گوناگون زندگَی افراد جامعه ایرانی – کانادایی و نیز دیگر جامعه‌های فارسی زبان کانادا، مانند افغان‌ها و تاجیک‌ها اصلی‌ترین هدف و برنامه این رسانه برای مخاطبان فارسی زبان در کانادا و دیگر کشورهاست. هدف و برنامه دیگر نشریه اینترنتی پرژن میرور انعکاس همه‌ی رویدادهای جامعه گسترده کانادا، در میان گروه‌های فارسی زبان ساکن این کشور است.

انعکاس اخبار و گزارشهای مربوط به زندگی ایرانیان و دیگر گروه‌های فارسی زبان، در خارج از ایران، بخش دیگری از هدف‌های نشریه اینترنتی پرژن میرور است.  تاکید پرژن میرور بر موضوعات مربوط به محیط زیست بیشتر در زمینه اطلاع رسانی به مخاطبان در باره اهمیت و چگونگی استفاده از روش‌های حفظ محیط زیست در زندگی عادی و روزانه است. همچنین انتشار اخبار و گزارش‌ها در باره موضوعاتی چون اقتصاد، بازار کار، فرهنگ و هنر، بهداشت و آموزش، ورزش و تفریحات و غیره، برای رده‌های سنی نوجوانان و جوانان، بزرگ‌سالان و سالمندان است.

تهیه مقالات، گزارش‌ها، اخبار و گفتگوها، به شکل نوشتاری، دیداری و شنیداری، ایجاد فضای بحث و تبادل افکار در باره موضوعات زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی فارسی زبان‌ها، خط‌مشی و برنامه فعالیت‌های نشریه اینترنتی پرژن میرور است.

Share This