کانادا بدون مهاجران چه خواهد شد؟

by | Jul 9, 2017

کشور کانادا با ورود و حضور مهاجران به شکل کنونی درآمده است. نقش و تاثیر ورود مهاجران به این سرزمین پهناور چه بوده است؟ اگر روزی کانادا درهای خود را به روی مهاجران تازه ببندد، به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟

یکی از روزنامهنگاران کانادایی، بهنام Nael Shiab، به مناسبت صد و پنجاهمین سال کشور کانادا، با استفاده از آخرین آمارهای جمعیتی کانادا و تعداد مهاجرانی که هر سال وارد این کشور می شوند، مقالهای در نشریه اینترنتی Actualite منتشر کرده است.

در این مقاله نتیجهگیری شده که کانادا اگر روزی مرزهای خود را به روی مهاجران ببندد، بتدریج جمعیت خود را از دست خواهد داد. چرا که تعداد زاد و ولد و مرگ و میرِ همین جمعیت کنونی، برای ادامه زندگی کشور کافی نخواهد بود.

نویسنده مقاله تاکید کرده اگر کانادا با روند سالهای اخیر، یعنی ۷.۵ مهاجر به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت، سیاست مهاجر پذیری خود را ادامه دهد، در سال ۲۱۰۶ جمعیت کنونی کشور دوبرابر خواهد شد.

جمعیت شناسان اداره آمار کانادا، براساس آمارهای جمعیتی سال ۲۰۰۶ تخمین زدهاند اگر سیاست مهاجر پذیری متوقف میشد، در یک قرن آینده و در فاصلههای زمانی مشخص جمعیت کانادا به شکلهای زیر تغییر میکرد:

۱با ادامه روند کنونی پذیرش مهاجران، در سال ۲۰۲۶ جمعیت کانادا به حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید. در حالیکه اگر از سال ۲۰۰۶ به بعد هیچ مهاجر تازهای به کانادا وارد نمیشد، در سال ۲۰۲۶ جمعیت کانادا ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بیشتر نمیبود.

۲با ادامه روند کنونی پذیرش مهاجران، در سال ۲۰۵۶ جمعیت کانادا به حدود ۵۰ میلیون نفر خواهد رسید. در حالیکه اگر در سال ۲۰۰۶ پذیرش مهاجران تازه متوقف میشد، جمعیت کشور، در سال۲۰۵۶، به ۳۰ میلیون نفر کاهش پیدا میکرد.

۳در سال ۲۰۷۶، با ادامه نرخ کنونی پذیرش مهاجران، جمعیت کانادا به ۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن خواهد رسید. در حالیکه اگر سیاست مهاجر پذیری در سال ۲۰۰۶ متوقف شده بود، جمعیت کانادا در سال ۲۰۷۶ به ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کاهش مییافت.

۴و سرانجام با ادامه نرخ پذیرش مهاجران در حد ۰/۸ درصد کنونی، کانادا در سال ۲۱۰۶ جمعیتی بالغ بر ۶۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر(دوبرابر جمعیت کنونی) خواهد داشت. در حالیکه اگر در سال ۲۰۰۶ پذیرش مهاجران متوقف میشد، کانادا در سال ۲۱۰۶ جمعیتی بیش از ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن نمیداشت.

رشد ۳۰ درصدی گروه‌های دست‌راستی افراطی در کانادا

تعداد و فعالیت‌های گروه‌های دست‌راستی افراطی و نژادپرست در کانادا رو به افزایش است.دو فیلم مستند «مستند‌سازی نفرت» و « نازی‌های آمریکایی جدید» تمرکز خود را بر روی گروه‌های نئو نازی در ایالات متحده آمریکا قرار داده‌اند.این دو مستند که پس از تحقیقاتی یکساله، ساخته شده...

بودجه جشنواره تیرگان از کجا تأمین می‌شود؟

محمد تاج‌دولتیجشنواره تابستانی تیرگان ۲۰۱۹ از روز ۲۵ تا ۲۸ ماه ژوئیه در شهر تورنتو برگزار خواهد شد.جشنواره تیرگان در تاریخ ۱۳ ساله خود پیوسته گسترده‌تر شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۶۰ هزار تن ایرانی و غیر ایرانی با حضور در نقاط مختلف برگزاری جشنواره در شهر تورنتو...

بازرسی ماموران اداره مهاجرت کانادا در خیابان‌های تورنتو

هفته گذشته ماموران اداره مهاجرت کانادا متهم به بازرسی و درخواست مدارک شناسایی افراد به طور تصادفی در تورنتو شدند. کاری که دولت انتاریو از سال ۲۰۱۷ پلیس را از انجام آن منع کرده است. به گزارش سیتی نیوز، خانمی در گفتگو با این شبکه خبری گفته است که ماموران اداره مهاجرت...

کنفرانس تاریخ روشنفکری ایران در جشنواره تیرگان

اختصاصی پرژن میرورجشنواره تابستانی تیرگان ۲۰۱۹، از تاریخ ۲۵ تا ۲۸ ماه ژوئیه در شهر تورنتو برگزار می‌شود.در کنار برنامه‌های متنوع فرهنگی-هنری جشنواره تیرگان، امسال کنفرانس یک روزه‌ای در باره تاریخ و میراث روشنفکری در ایران نیز برگزار خواهد شد.کنفرانس تاریخ روشنفکری...

در بازداشتگاه‌های مهاجران در کانادا چه می‌گذرد؟

وضعیت بازداشتگاه‌های مرزی آمریکا مدتی است موضوع اعتراضات گروه‌هایی از مردم آمریکا، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و بویژه گروه‌هایی از یهودیان آمریکا شده است. شرایط غیر بهداشتی و ازدحام بیش از حد در بازداشتگاه‌های مرزی آمریکا و نحوه رفتار با مهاجران برای گروه‌های معترض...

تازه‌ترین رده‌بندی گذرنامه‌های معتبر جهان: کانادا ششم و ایران صدویکم

تازه‌ترین گزارش منتشر شده در مورد رده‌بندی و اعتبار پاسپورت‌های ۱۸۹ کشور جهان نشان می‌دهد که پاسپورت کانادایی با ۱۸۳ امتیاز در رده ششم معتبرترین پاسپورت‌های جهان و پاسپورت جمهوری اسلامی ایران با ۳۹ امتیاز در قعر جدول در رده صدویکم قرار دارند. گزارش رده‌بندی معتبرترین...

Share This