کانادا بدون مهاجران چه خواهد شد؟

by | Jul 9, 2017

کشور کانادا با ورود و حضور مهاجران به شکل کنونی درآمده است. نقش و تاثیر ورود مهاجران به این سرزمین پهناور چه بوده است؟ اگر روزی کانادا درهای خود را به روی مهاجران تازه ببندد، به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟

یکی از روزنامهنگاران کانادایی، بهنام Nael Shiab، به مناسبت صد و پنجاهمین سال کشور کانادا، با استفاده از آخرین آمارهای جمعیتی کانادا و تعداد مهاجرانی که هر سال وارد این کشور می شوند، مقالهای در نشریه اینترنتی Actualite منتشر کرده است.

در این مقاله نتیجهگیری شده که کانادا اگر روزی مرزهای خود را به روی مهاجران ببندد، بتدریج جمعیت خود را از دست خواهد داد. چرا که تعداد زاد و ولد و مرگ و میرِ همین جمعیت کنونی، برای ادامه زندگی کشور کافی نخواهد بود.

نویسنده مقاله تاکید کرده اگر کانادا با روند سالهای اخیر، یعنی ۷.۵ مهاجر به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت، سیاست مهاجر پذیری خود را ادامه دهد، در سال ۲۱۰۶ جمعیت کنونی کشور دوبرابر خواهد شد.

جمعیت شناسان اداره آمار کانادا، براساس آمارهای جمعیتی سال ۲۰۰۶ تخمین زدهاند اگر سیاست مهاجر پذیری متوقف میشد، در یک قرن آینده و در فاصلههای زمانی مشخص جمعیت کانادا به شکلهای زیر تغییر میکرد:

۱با ادامه روند کنونی پذیرش مهاجران، در سال ۲۰۲۶ جمعیت کانادا به حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید. در حالیکه اگر از سال ۲۰۰۶ به بعد هیچ مهاجر تازهای به کانادا وارد نمیشد، در سال ۲۰۲۶ جمعیت کانادا ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بیشتر نمیبود.

۲با ادامه روند کنونی پذیرش مهاجران، در سال ۲۰۵۶ جمعیت کانادا به حدود ۵۰ میلیون نفر خواهد رسید. در حالیکه اگر در سال ۲۰۰۶ پذیرش مهاجران تازه متوقف میشد، جمعیت کشور، در سال۲۰۵۶، به ۳۰ میلیون نفر کاهش پیدا میکرد.

۳در سال ۲۰۷۶، با ادامه نرخ کنونی پذیرش مهاجران، جمعیت کانادا به ۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن خواهد رسید. در حالیکه اگر سیاست مهاجر پذیری در سال ۲۰۰۶ متوقف شده بود، جمعیت کانادا در سال ۲۰۷۶ به ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کاهش مییافت.

۴و سرانجام با ادامه نرخ پذیرش مهاجران در حد ۰/۸ درصد کنونی، کانادا در سال ۲۱۰۶ جمعیتی بالغ بر ۶۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر(دوبرابر جمعیت کنونی) خواهد داشت. در حالیکه اگر در سال ۲۰۰۶ پذیرش مهاجران متوقف میشد، کانادا در سال ۲۱۰۶ جمعیتی بیش از ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن نمیداشت.

در باره بنیاد پریا و جامعه ایرانی-کانادایی

در باره بنیاد پریا و جامعه ایرانی-کانادایی

از آغاز تشکیل جامعه مهاجران ایرانی-کانادایی بیش از ۴۰ سال می‌گذرد. در مقایسه با تاریخ فعالیت‌های گوناگون جامعه‌های قومی در کشور چند فرهنگی کانادا، به نظر می‌رسد ۴۰ سال، زمان کافی برای جاافتادن و ریشه‌گرفتن و رشد یک گروه مهاجرتی در سرزمینی که آنجا را خواسته یا ناخواسته...

لندن مرکز مصرف کوکائین

لندن مرکز مصرف کوکائین

به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، پس از انجام تحقیقاتی آشکار شد مردم پایتخت انگلستان روزانه به طور متوسط ۲۳ کیلوگرم کوکائین خالص مصرف می‌کنند. ارزش بازار کوکائین در لندن سالانه یک میلیارد پوند است.بر اساس نتایج تحقیقی که به طور اختصاصی توسط شبکه اسکای نیوز انجام شده در...

کودک ۹ ساله‌ متهم به پنج فقره قتل 

کودک ۹ ساله‌ متهم به پنج فقره قتل 

کایل اَلوود، کودک ۹ ساله متهم به ارتکاب پنج فقره قتل عمد، و دو فقره ایجاد حریق عمدی و تشدید آتش سوزی شده است. مادر این کودک ۹ ساله که در پی یک آتش سوزی عمدی پنج نفر از اعضاء خانوده خود را به قتل رسانده است می‌گوید پسرش «هیولا» نیست.کاترینا الوود هنگام مصاحبه با شبکه...

روز جهانی سلامت روان

روز جهانی سلامت روان

سازمان بهداشت جهانی که زیر مجموعه سازمان ملل متحد است، روز ۱۰ اکتبر هر سال را به نام روز جهانی سلامت روان نام نهاده، تا آگاهی رسانی در زمینه مشکلات سلامت روان را در سراسر جهان افزایش دهد

به بهانه‌ى انتخابات ٢١ اكتبر کانادا

به بهانه‌ى انتخابات ٢١ اكتبر کانادا

توماس پيكتى : چپ برهمن (نخبه) و راست سوداگر، هر دو ذاتا ضد برابرى خواهى‌اند و از اين‌رو، هر گونه طرح و برنامه‌ى برابر خواهى فورا از سوى آن‌ها رد مى‌شود فریده جلایی‌فر- روانشناس و منتقد اجتماعیاز زمانى كه تظاهرات عظيم و گسترده‌ى مردم آمريكا عليه جنگ ويتنام صورت گرفت،...

Share This