GreenFlow

قاچاق انسان به کانادا، با کانتینر

by | Jul 20, 2017

ماموران گمرک بندر مونترآل، روز پنجشنبه، چهار مرد که با کشتی باری به شکل غیرقانونی به کانادا منتقل شده بودند را در یک کانتینر پیدا کردند.

هرچهار مسافر قاچاق شده به کانادا، در وضعیت جسمانی بسیار وخیمی قرار داشتند و بلافاصله به بیمارستان منتقل شدهاند.

چهار مرد به ظاهر ۳۰ ساله به نظر میرسند و از مبداء گرجستان به کانادا آورده شدهاند.

به گزارش رادیو کانادا، سخنگوی خدمات اورژانسی مونترآل، Stephane Smith، تأیید کرده است که دو تن از چهار مسافر پیدا شده در کانتینر به شدت از کم آبی و مشکلات تنفسی رنج میبرند.

کانتینری که چهار مرد در آن پنهان شده بودند، پر از اتومبیل بوده و کشتی حامل کانتینرها روز ۱۰ ژوئیه، نیمه شب، از بندر هامبورگ در آلمان به مقصد مونترآل حرکت کرده است.

کشتی حامل کانتینرها نیمه شب سه شنبه به مونترآل رسیده و در قسمت شرقی شهر در Montreal Gateway پهلو گرفته است.

هنگامی که کانتینرهای موجود در کشتی یک به یک تخلیه میشدهاند، ماموران گمرک در ساعت ۷ بامداد، بطور اتفاقی یکی از آنها را مورد بازرسی قرار داده و در گوشهای از کانتینر چهار مرد را پیدا کردهاند.

آژانس خدمات مرزی کانادا تأیید کرده است که چهار مسافری که غیرقانونی به کانادا آورده شدهاند مورد بازپرسی قرار گرفته اما اطلاعات اضافهای به ماموران ندادهاند.

ژاندارمری سلطنتی کانادا یک پرونده تحقیقی در باره هویت مسافران قاچاق شده به کانادا گشودهاست و هر چهار تن زیر نظر آژانس خدمات مرزی کانادا قرار دارند.

Mahshid-Yousefi-Realtor-Banner-Ad
قاچاق انسان به کانادا، با کانتینر 6
ویزای شِنگن و مقررات جدید

ویزای شِنگن و مقررات جدید

ویزای شنگن و قوانین جدید صدور این ویزا، مراحل دریافت ویزای ۵ ساله چند بار ورود به محدوده شنگن را از هر زمان دیگری ساده تر کرده است.

ویروس کرونا ریشه کن خواهد شد

ویروس کرونا ریشه کن خواهد شد

ویروس کرونا که از زمان شروع گسترش آن در شهر ووهان چین و شیوع آن در سراسر جهان، تاکنون جان بیش از هزار تن را گرفته است، شاید به زودی و با تلاش دانشمندان کانادایی ریشه کن بشود.

Share This
%d bloggers like this: