سه وزیر جدیدِ زن در دولت انتاریو

by | Jan 17, 2018

کاتلین وین، نخست وزیر دولت لیبرال انتاریو، در فاصله ۵ ماه تا انتخابات سراسری استان، بعدازظهر چهارشنبه ۱۷ ژانویه، کابینه خود را ترمیم کرد.

سه وزیر زن که وارد دولت انتاریو شدهاند، Natalie Des Rosiers، وزیر جنگلها و منابع طبیعی؛ Daniene Vernil، وزیر توریسم و Harinder Malhi، وزیر امور زنان هستند.

ترمیم کابینه دولت لیبرال انتاریو در پی اعلام خروج بِرَد دوگید، دِب ماتیو و لیز ساندلاس، از کابینه و عدم تمایل آنها به شرکت در انتخابات سراسری تابستان آینده انجام شده است.

در حالیکه آخرین نظرسنجیها لیبرالهای انتاریو را پس از محافظهکاران نشان میدهد، ورود ۳ وزیر جدید زن در دولت انتاریو خون تازهای به بدنه دولت لیبرال وارد خواهد کرد.

کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو، هنگام معرفی ۳ وزیر جدید به نماینده فرماندار کل کانادا در استان انتاریو، گفت در شرایط اقتصادی متحول، برنامه دولت در جهت ایجاد فرصتهای بیشتر برای موفقیت همه ساکنان استان متمرکز شده و مهم است که دولت معرف تنوع و جغرافیای استان باشد.

kathleen-wynne-ontario

با ورود ۳ وزیر جدید به کابینه انتاریو، صندلی برخی از وزرای دولت نیز جا به جا شده است.

وزیر حمل و نقل انتاریو، استیون دل دوکا، به وزارت توسعه اقتصادی نقل مکان کرده و کتی مک گاری، از وزارت منابع طبیعی، به وزارت حمل و نقل رفته است.

میتزی هانتر، از وزارت آموزش و پرورش به وزارت آموزش عالی رفته و ایندیرا نیدو هاریس، علاوه بر وزارت آموزش و پرورش، امور کودکان و مهد کودکها را هم عهده دار شده است.

خانم اِلنور مکماهون نیز از وزارت توریسم و فرهنگ، به سرپرستی شورای خزانهداری انتاریو نقل مکان کرده است.

کاتلین وین پیش از انتخابات سال ۲۰۱۴ نیز کابینه خود را ترمیم کرده بود.

گفتگو با دکتر رضا مریدی در باره موضوعات مطرح در مبارزات انتخاباتی انتاریو

  دکتر رضا مریدی از سال ۲۰۰۷ بعنوان نماینده مردم شهر ریچموندهیل در پارلمان انتاریو انتخاب شده است. پس از مدتی خدمت در سِمَت‌های معاونت چند وزارتخانه، بعنوان نخستین وزیر کانادایی ایرانی تبار در دولت لیبرال انتاریو منصوب شد. پس از سه دوره نمایندگی مردم ریچموندهیل در...

افزایش تعداد قضات شهروندی در کانادا

  دولت فدرال کانادا، چند ماه پس از آسان کردن شرایط دریافت شهروندی کانادا، تعداد قضات شهروندی را از پنج نفر به چهارده نفر افزایش داد. وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا در روز ۱۷ ماه می تعداد ۹ نفر قاضی جدید را به لیست پنج نفره قضات اداره مهاجرت منصوب کرد. پیش از...

Share This