سه وزیر جدیدِ زن در دولت انتاریو

by | Jan 17, 2018

کاتلین وین، نخست وزیر دولت لیبرال انتاریو، در فاصله ۵ ماه تا انتخابات سراسری استان، بعدازظهر چهارشنبه ۱۷ ژانویه، کابینه خود را ترمیم کرد.

سه وزیر زن که وارد دولت انتاریو شدهاند، Natalie Des Rosiers، وزیر جنگلها و منابع طبیعی؛ Daniene Vernil، وزیر توریسم و Harinder Malhi، وزیر امور زنان هستند.

ترمیم کابینه دولت لیبرال انتاریو در پی اعلام خروج بِرَد دوگید، دِب ماتیو و لیز ساندلاس، از کابینه و عدم تمایل آنها به شرکت در انتخابات سراسری تابستان آینده انجام شده است.

در حالیکه آخرین نظرسنجیها لیبرالهای انتاریو را پس از محافظهکاران نشان میدهد، ورود ۳ وزیر جدید زن در دولت انتاریو خون تازهای به بدنه دولت لیبرال وارد خواهد کرد.

کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو، هنگام معرفی ۳ وزیر جدید به نماینده فرماندار کل کانادا در استان انتاریو، گفت در شرایط اقتصادی متحول، برنامه دولت در جهت ایجاد فرصتهای بیشتر برای موفقیت همه ساکنان استان متمرکز شده و مهم است که دولت معرف تنوع و جغرافیای استان باشد.

kathleen-wynne-ontario

با ورود ۳ وزیر جدید به کابینه انتاریو، صندلی برخی از وزرای دولت نیز جا به جا شده است.

وزیر حمل و نقل انتاریو، استیون دل دوکا، به وزارت توسعه اقتصادی نقل مکان کرده و کتی مک گاری، از وزارت منابع طبیعی، به وزارت حمل و نقل رفته است.

میتزی هانتر، از وزارت آموزش و پرورش به وزارت آموزش عالی رفته و ایندیرا نیدو هاریس، علاوه بر وزارت آموزش و پرورش، امور کودکان و مهد کودکها را هم عهده دار شده است.

خانم اِلنور مکماهون نیز از وزارت توریسم و فرهنگ، به سرپرستی شورای خزانهداری انتاریو نقل مکان کرده است.

کاتلین وین پیش از انتخابات سال ۲۰۱۴ نیز کابینه خود را ترمیم کرده بود.

جراحی عجیب کوچک کردن جمجمه کودک دو ساله در کانادا

دو جراح مغز و اعصاب کانادایی موفق شدند اندازه بزرگ و غیرعادی جمجمه یک دختر ۲ ساله را ۶۰ درصد کوچکتر کنند.عمل جراحی کوچک کردن جمجمه غیرعادی در بیمارستان دانشگاهی سنت-ژوستین در شهر مونترآل انجام شده است.به گزارش دانی لومیو، خبرنگار رادیو کانادا، جمجمه کودک ۲ ساله، که در...

تقاضای تحریم مقامات جمهوری اسلامی، از طرف گروهی از نمایندگان پارلمان کانادا

گروهی از از نمایندگان پارلمان کانادا، از دولت فدرال درخواست کرده‌اند تحریم‌ ماگنیستکی علیه گروهی از مقامات جمهوری اسلامی را به اجرا بگذارد.این گروه با استناد به گزارش "مرکز حقوق بشر پائول والنبرگ کانادا" در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و استفاده از قانون ماگنیستکی، از...

Share This