قرارداد جدید و اجباری مالک و مستأجر در انتاریو

by | Feb 8, 2018

از روز ۳۰ ماه آوریل سال جاری، همه مالکان و مستأجران انتاریو باید قرارداد جدید مالک و مستأجر را امضاء کرده باشند.

قرارداد جدید حاوی اطلاعات کافی در مورد حقوق و وظایف مالکان و مستأجران است.

رئیس فدراسیون انجمنهای مستأجران تورنتو، Gerodie Dent، گفته است در بسیاری از قراردادهای کنونی مالک و مستأجر، ممنوعیتهایی برای داشتن حیوانات خانگی، اجبار برخی از از مستأجران برای پرداخت هزینههای تعمیر و همچنین تخلیه اجباری محل مورد اجاره، به درخواست مالک، وجود دارد.

به گفته Gerodie Dent قرارداد جدید مالک و مستأجر میتواند از ارائه شکایات و پروندههای قضایی بسیاری جلوگیری کند.

قرارداد جدید و اجباری مالک و مستأجر در سایت وزارت مسکن انتاریو به دو زبان رسمی انگلیسی و فرانسه موجود است.

دانیا مجید، یکی از وکلای مرکز دفاع از حقوق مستأجران انتاریو نیز گفته است بسیاری از مستأجران شرایط غیرقانونی مالکان را میپذیرند، چون ناچارند مسکن مناسب داشته باشند و میدانند اگر شرایط مالکان را نپذیرند، بلافاصله مستأجر دیگری همان مسکن را، با شرایط اجباری مالک، اجاره خواهد کرد.

دانیا مجید تأکید کرده است قراردادهایی وجود دارد که مالک داشتن فرزند را برای مستأجر ممنوع کرده، شرط گذاشته مستأجر برفها را پارو کند، چمنها را بزند، و حتا رفت و آمد مستأجران و تعداد میهمانان آنها را هم محدود کرده است.

در همین حال انجمن مالکان خانههای استیجاری در انتاریو از قرارداد جدید مالک و مستأجر استقبال کرده است.

به نظر ویلیام بلیک، سخنگوی این انجمن، برخی از مالکان جدید فقط از یک فرم ساده که در آن میزان اجاره بها و زمان پرداخت آن نوشته شده استفاده میکنند. در برخی از این قراردادهای ساده هیچ اشارهای به قانون استفاده از محل اجاره و حقوق و وظایف مالک و مستأجر نشده است.

سخنگوی انجمن مالکان خانههای استیجاری در انتاریو گفته است در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از افراد با خرید کاندومینیوم، بعنوان سرمایهگذاری، ناگهان مالک شدهاند، در حالیکه اطلاعات بسیار کمی در باره مقررات اماکن اجارهای و حقوق و وظایف مالک و مستأجر دارند.

گفتگو با دکتر رضا مریدی در باره موضوعات مطرح در مبارزات انتخاباتی انتاریو

  دکتر رضا مریدی از سال ۲۰۰۷ بعنوان نماینده مردم شهر ریچموندهیل در پارلمان انتاریو انتخاب شده است. پس از مدتی خدمت در سِمَت‌های معاونت چند وزارتخانه، بعنوان نخستین وزیر کانادایی ایرانی تبار در دولت لیبرال انتاریو منصوب شد. پس از سه دوره نمایندگی مردم ریچموندهیل در...

افزایش تعداد قضات شهروندی در کانادا

  دولت فدرال کانادا، چند ماه پس از آسان کردن شرایط دریافت شهروندی کانادا، تعداد قضات شهروندی را از پنج نفر به چهارده نفر افزایش داد. وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا در روز ۱۷ ماه می تعداد ۹ نفر قاضی جدید را به لیست پنج نفره قضات اداره مهاجرت منصوب کرد. پیش از...

Share This