اجاره مسکن، با تخفیف ویژه برای کانادایی‌های سفیدپوست

by | Dec 12, 2017

انتشار یک آگهی اجاره مسکن، در Winnipeg، با تخفیف ویژه برای کاناداییهای سفیدپوست، نشانه نژادپرستی و مانعی برای اجاره نشینهاست؟

به گزارش CTV نیوز، در یک آگهی برای اجاره اتاقی به قیمت ۴۰۰ دلار در ماه، نزدیک دانشگاه منیتوبا و مرکز خرید، که از طریق اینترنت منتشر شده، تأکید شده به متقاضیان محلی و سفیدپوست کانادایی تخفیف داده میشود.

در تماس گزارشگر CTV نیوز با شماره تلفن موجود در آگهی اجاره، گفته شده است افراد سفیدپوست آمریکای شمالی به دلیل اینکه مهربانتر، مسئولتر و مؤدبتر هستند، برای اجاره اتاق اولویت خواهند داشت.

یکی از پژوهشگران جامعه شناسی در دانشگاه منیتوبا، بنام Lori Wilkinson، که در زمینه ضد نژادپرستی و مهاجرت و پناهندگی مطالعه میکند، گفته استتأکید براینکه افراد سفیدپوست تخفیف ویژه خواهند داشت، شگفتانگیز و کاملاً نژادپرستانه است

پلیس وینیپگ هم در واکنش به محتوای نژادپرستانه آگهی اجاره مسکن گفته است، موضعگیری نژادپرستانه غیرقانونی نیست، اما به این معنی هم نیست که شرمآور نیست. فقط جرم نیست.

برخی از دانشجویان دانشگاه منیتوبا هم گفتهاند وقتی میخواهند در خارج از خوابگاههای دانشگاه مسکن پیدا کنند، در مواردی با رفتارهای نژادپرستانه روبرو میشوند.

یکی از دانشجویان دانشگاه Manitoba، بنام کارن پاتل گفته استمثلاً اگر من بخواهم از یک آسیایی آپارتمانی اجاره کنم، و فرد دیگری هم بخواهد همان آپارتمان را اجاره کند، انتخاب مستأجر از طرف صاحبخانه براساس اولویت نژادی خواهد بود

جامعهشناس دانشگاه منیتوبا، Lori Wilkinson، تأکید کرده براساس تحقیقات او، نژادپرستی معمولاً با ظرافت و پنهانی انجام میشود.

وی گفته استحتا برخی از دانشجویان من مشکلات جدی با رفتارهای نژادپرستانه دارند. مثلاً زیرزمینی را در یک خانه اجاره میکنند و به آنها گفته میشود حق ندارند از ساعت ۸ شب تا ۶ صبح از آب استفاده کنند

جراحی عجیب کوچک کردن جمجمه کودک دو ساله در کانادا

دو جراح مغز و اعصاب کانادایی موفق شدند اندازه بزرگ و غیرعادی جمجمه یک دختر ۲ ساله را ۶۰ درصد کوچکتر کنند.عمل جراحی کوچک کردن جمجمه غیرعادی در بیمارستان دانشگاهی سنت-ژوستین در شهر مونترآل انجام شده است.به گزارش دانی لومیو، خبرنگار رادیو کانادا، جمجمه کودک ۲ ساله، که در...

تقاضای تحریم مقامات جمهوری اسلامی، از طرف گروهی از نمایندگان پارلمان کانادا

گروهی از از نمایندگان پارلمان کانادا، از دولت فدرال درخواست کرده‌اند تحریم‌ ماگنیستکی علیه گروهی از مقامات جمهوری اسلامی را به اجرا بگذارد.این گروه با استناد به گزارش "مرکز حقوق بشر پائول والنبرگ کانادا" در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و استفاده از قانون ماگنیستکی، از...

Share This