اجاره مسکن، با تخفیف ویژه برای کانادایی‌های سفیدپوست

by | Dec 12, 2017

انتشار یک آگهی اجاره مسکن، در Winnipeg، با تخفیف ویژه برای کاناداییهای سفیدپوست، نشانه نژادپرستی و مانعی برای اجاره نشینهاست؟

به گزارش CTV نیوز، در یک آگهی برای اجاره اتاقی به قیمت ۴۰۰ دلار در ماه، نزدیک دانشگاه منیتوبا و مرکز خرید، که از طریق اینترنت منتشر شده، تأکید شده به متقاضیان محلی و سفیدپوست کانادایی تخفیف داده میشود.

در تماس گزارشگر CTV نیوز با شماره تلفن موجود در آگهی اجاره، گفته شده است افراد سفیدپوست آمریکای شمالی به دلیل اینکه مهربانتر، مسئولتر و مؤدبتر هستند، برای اجاره اتاق اولویت خواهند داشت.

یکی از پژوهشگران جامعه شناسی در دانشگاه منیتوبا، بنام Lori Wilkinson، که در زمینه ضد نژادپرستی و مهاجرت و پناهندگی مطالعه میکند، گفته استتأکید براینکه افراد سفیدپوست تخفیف ویژه خواهند داشت، شگفتانگیز و کاملاً نژادپرستانه است

پلیس وینیپگ هم در واکنش به محتوای نژادپرستانه آگهی اجاره مسکن گفته است، موضعگیری نژادپرستانه غیرقانونی نیست، اما به این معنی هم نیست که شرمآور نیست. فقط جرم نیست.

برخی از دانشجویان دانشگاه منیتوبا هم گفتهاند وقتی میخواهند در خارج از خوابگاههای دانشگاه مسکن پیدا کنند، در مواردی با رفتارهای نژادپرستانه روبرو میشوند.

یکی از دانشجویان دانشگاه Manitoba، بنام کارن پاتل گفته استمثلاً اگر من بخواهم از یک آسیایی آپارتمانی اجاره کنم، و فرد دیگری هم بخواهد همان آپارتمان را اجاره کند، انتخاب مستأجر از طرف صاحبخانه براساس اولویت نژادی خواهد بود

جامعهشناس دانشگاه منیتوبا، Lori Wilkinson، تأکید کرده براساس تحقیقات او، نژادپرستی معمولاً با ظرافت و پنهانی انجام میشود.

وی گفته استحتا برخی از دانشجویان من مشکلات جدی با رفتارهای نژادپرستانه دارند. مثلاً زیرزمینی را در یک خانه اجاره میکنند و به آنها گفته میشود حق ندارند از ساعت ۸ شب تا ۶ صبح از آب استفاده کنند

سه وزیر جدیدِ زن در دولت انتاریو

کاتلین وین، نخست وزیر دولت لیبرال انتاریو، در فاصله ۵ ماه تا انتخابات سراسری استان، بعدازظهر چهارشنبه ۱۷ ژانویه، کابینه خود را ترمیم کرد. سه وزیر زن که وارد دولت انتاریو شده‌اند، Natalie Des Rosiers، وزیر جنگل‌ها و منابع طبیعی؛ Daniene Vernil، وزیر توریسم و Harinder...

پلیس خبر قیچی کردن حجاب دختر ۱۱ ساله را تکذیب کرد

پلیس شهر تورنتو، گزارش مربوط به حمله یک مرد به دختر دانش‌آموز ۱۱ ساله و قیچی کردن حجاب او را تکذیب کرد. گزارش پُر سر و صدایی که روز جمعه گذشته منتشر شد و واکنش و تأسف بسیاری از کانادایی‌ها، از جمله نخست وزیر کانادا، نخست وزیر انتاریو و شهردار تورنتو را هم برانگیخت، به...

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This