GreenFlow

رسانه‌های قومی را برای مقابله با تردید در واکسیناسیون درگیر کنید

Feb 1, 2021

ماریا ساراس

در روزهای اخیر، پزشکان سراسر کانادا کارزارهایی به نام “ شایستگی فرهنگی “ را برای مقابله با هراس از واکسن به راه انداختهاند. اما بیشتر از این نیاز داریم.

گزارشهایی منتشر شده است که در خانههای سالمندان، افرادی که خدمات حمایتی فردی ارایه میدهند علیرغم کار در محیط پر خطر از انجام واکسیناسیون سر باز زدهاند. بسیاری از کارکنان در بخشهای ضروری، از جمله ارایه دهندگان خدمات حمایتی فردی از میان قومیتهای اقلیت جامعه هستند.

برخی از نقاط پر خطر بیماری کووید۱۹ در سراسر کانادا در مراکز جمعیتی با تعداد بالای مهاجران تازه وارد قرار دارند.

با توجه به این نکته، ممکن است تصور کنید که دولتهای استانی و فدرال، اعلامیههای بهداشت عمومی را تا حد امکان در نشریات قومی منتشر میکنند. اما متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.

دولت کانادا در کنار دو زبان انگلیسی و فرانسوی، تبلیغات و آگهیهای خود را به ۱۱ زبان دیگر منتشر میکند. تعداد بسیار زیادی رسانه به زبانهای مختلف وجود دارند که هیچ سهمی از آگهیهای دولتی ندارند تا آنها را با مخاطبان خود به اشتراک بگذارند. در حالیکه برخی از پزشکان تجربیات جدید خود را منتشر میکنند، در برخی موارد در عمل هیچگونه دسترسی به رسانههای قومی کانادا وجود ندارد.

رسانههای قومی کانادا از آغاز همه گیری بیماری کووید۱۹ به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. اغلب آگهی دهندگان به روزنامهها و برنامههای رادیویی و تلویزیونی، کسب و کارهای کوچک، برگزار کنندگان مراسم و گردهماییها هستند که تمام این بخشها به شدت از همه گیری کرونا آسیب دیدهاند.

با اینکه برخی از اعضاء شورای رسانههای قومی کانادا از برخی از کمکهای دولت بهرهمند شدند که بسیار ناچیز است، اما کاهش بیشمار آگهیهای تجاری برای این رسانهها قابل تحمل نیست. بسیاری از رسانههای قومی برای دریافت کمکهای دولتی واجد شرایط نبودند.

این بدان معنی است که برخی از رسانههای قومی مجبور به تعطیلی، انتشار کامل به صورت دیجیتال، لغو دورههای انتشار، اخراج کارکنان، لغو انتشار و یا ترکیبی از تمام موارد شدند.

یک وجه دیگر این موضوع به صورت روزمره، کاهش دسترسی مهاجران و تازه واردین کانادا به خبرهای صحیح و دقیق است. افراد سالمندی که به زبان انگلیسی یا فرانسه تسلط ندارند و برای دریافت اطلاعات به نشریات چاپ شده به زبان خود متکی بودند، شاهد از بین رفتن امکان دسترسی یا کاهش دسترسی به رسانه‌‌های قومی خود هستند.

بدتر از آن اینکه، اگر حتی هنوز به نشریات چاپی دسترسی داشته باشند، این نشریات لزوماً حاوی اطلاعات دقیق از منابع دولتی نیستند، اطلاعاتی که در جریان مقابله با کووید۱۹ و اطلاعات گمراه کننده درباره واکسن برای ما بسیار حیاتی هستند.

همزمان با گسترش اطلاعات گمراه کننده، رسانههای قومی در حال اخراج کارکنان خود هستند. ما آمار و اطلاعات آن را داریم. میزان اخراج کارکنان رسانههای قومی نزدیک به ۸۰ درصد رسیده است. کارمند کمتر برابر با خبر کمتر برای رسانهای است که سعی در بقا دارد.

برای مقابله با واکسن هراسی هیچ معجزهای وجود ندارد، اما درگیر کردن رسانههای قومی در جوامعی که به آن نیاز دارند کمک بسیار بزرگی خواهد کرد. مسئله فقط پول نیست، نیاز داریم تا دولت کارشناسان بهداشت عمومی را به مراسم قومی بفرستد، بیانیههای رسانهای به زبانهای مختلف ترجمه شود و کنفرانسهای خبری مختصر از سوی دولت برای رسانههای قومی برگزار شود.

ما نیاز داریم تا روند انتشار رسانههای قومی را حفظ کنیم و به آنها کمک کنیم تا به برنامههای انتشار خود در دوران پیش از همه گیری برسند. 

بهترین راه مقابله با اخبار جعلی، حقیقت است. روزنامهنگاران رسانههای قومی آماده انتشار حقیقت به هر زبانی که امکان آن وجود داشته باشد هستند.

*ماریا ساراس مدیر اجرایی شورای رسانههای قومی کانادا است.

حمید نوری به حبس ابد محکوم شد

حمید نوری به حبس ابد محکوم شد

حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت در جریان اعدام‌های سال ۶۷، با رأی قضات دادگاه جنایی سوئد به حبس ابد محکوم شد.

محمد لیلو متهم اصلی ربودن الناز حاج تعمیری

محمد لیلو متهم اصلی ربودن الناز حاج تعمیری

با گذشت هفت ماه از ربوده شدن الناز حاج ‌تعمیری، سی و هفت ساله، هنوز از سرنوشت او خبری نیست. پلیس استان انتاریو پس از چند ماه تحقیقات جنایی، محمد لیلو دوست پسر سابق الناز را به ربودن و اقدام به قتل زن جوان ایرانی-کانادایی متهم کرده است

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!