افزایش ثروت میلیاردرهای کانادا در طول همه گیری کرونا

افزایش ثروت میلیاردرهای کانادا پس از آغاز همه گیری بیماری کووید۱۹ در حالی اتفاق افتاده است که در همین دوره، نزدیک به ۲۰ درصد از شغل های کم درآمد کانادا به طور کلی از بین رفتهاند.

در تحقیق جدیدی که توسط موؤسسه ضد فقر آکسفام کانادا صورت گرفته، پس از شروع همه گیری کرونا این کشور با بزرگترین میزان نابرابری اقتصادی در تاریخ خود روبرو شده به طوری که میزان ثروت افراد ثروتمند چندین برابر شده در حالیکه صدها هزار نفر شغل خود را از دست داده و مشخص نیست که چه زمانی بتوانند به سر کار خود بازگردند.

موؤسسه آکسفام کانادا در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که ثروت ۴۴ نفر از میلیاردرهای کانادا از ماه مارس ۲۰۲۰ به بعد در مجموع حدود ۶۳٫۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. 

بر اساس نتایج این تحقیق، در سطح جهانی، ابر ثروتمندان نه تنها از بروز همه گیری بیماری کووید۱۹ آسیب مالی ندیدهاند، بلکه ثروتشان چندین برابر شده در صورتی که برای بازگشت فقرا به وضعیت خود قبل از شروع همه گیری کرونا چند دهه وقت نیاز است.

افرادی از مردم کانادا که در ردههای پایین اقتصادی قرار دارند با چالشهای بسیار بزرگ اقتصادی روبرو هستند. میزان اشتغال در کانادا از زمان شروع همه گیری نزدیک به ۶۳۶ هزار شغل کاهش داشته و بر اساس اطلاعات اداره آمار کانادا ۴۸۸ هزار نفر نیز کمتر از نصف ساعات کاری پیشین خود کار میکنند.

دایانا ساروسی، مدیر کارزارهای موؤسسه آکسفام کانادا میگوید: “زنان و گروههای قومی و نژادی به حاشیه رانده شده بار اصلی این بحران را تحمل میکنند. به احتمال زیاد این گروهها به سوی فقر رانده میشوند، گرسنه میمانند یا از مراقبتهای بهداشتی محروم میشوند و همچنان در مشاغل خط مقدم کار میکنند که میزان تماس آنها با ویروس را افزایش میدهد. 

آکسفام خواستار آن است که تمام کشورهای جهان مالیات اضطراری یک درصد “سود اضافه “ را وضع کنند، ایدهای که حزب دموکرات جدید کانادا نیز از آن حمایت کرده است.

به نظر موؤسسه آکسفام اگر این مالیات اضطراری فقط از ۳۲ کمپانی بینالمللی که در طول دوران همه گیری بیشترین میزان افزایش سود را داشتهاند اخذ شود، بیش از ۱۳۲ میلیارد دلار کانادا برابر با ۱۰۴ میلیارد دلار آمریکا جمع آوری خواهد شد. این میزان پول برای تحت پوشش قرار دادن مزایای بیمه بیکاری و حمایت از کودکان در تمام کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط کافی خواهد بود.

دایانا ساروسی نگرانی عمیق خود از افزایش مشکلات اقتصادی برای زنان بخصوص زنان رنگین پوست و دارای ناتوانیهای جسمی پس از دوران همه گیری را ابراز کرده است. وی یادآور شده است که حدود ۷۰ درصد از شغلهایی که پس از شروع همه گیری کرونا از بین رفتند در میان زنان بوده و دلیل عمده آن این است که زنان در بخشهایی فعال بودند که بیشترین ضربه را از همه گیری کرونا خورده است.

درآمد خانه شما از شما بیشتر است

درآمد خانه شما از شما بیشتر است. این جمله‌ای است که اقتصاددان ارشد بانک مونترال، سال گوتیر در یادداشت خود در روز چهارشنبه گذشته نوشته است.

دادخواست گروهی در کانادا برای محکومیت ایران

دادخواست گروهی ارایه شده در دادگاه عالی انتاریو برای محکومیت دولت ایران، سپاه پاسداران و خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین توسط تعدادی از خانواده‌های قربانیان سقوط پرواز پی اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین در روز ۸ ژانویه ۲۰۲۰ در انتظار تایید دادگاه است.

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This