GreenFlow

هزینه درخواست اقامت دایم کانادا افزایش خواهد یافت

by | Apr 12, 2020

هزینه درخواست اقامت دایم کانادا برای افراد خارجی از ساعت ۹ صبح روز ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ به وقت شرق کانادا افزایش خواهد یافت. درخواستهای اقامت دایم کانادا که پیش از زمان اعلام شده توسط وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا دریافت شده باشد، با توجه به نرخ فعلی بررسی خواهند شد و افزایش هزینه جدید تأثیری بر روند آنها نخواهد گذاشت. اما تقاضانامههایی که از زمان اعلام شده و بعد از آن دریافت شود و هزینه صحیح برای آن پرداخت نشده باشد برای تکمیل و پرداخت مبلغ صحیح به متقاضی برگشت داده خواهد شد.

هزینه بررسی درخواستهای اقامت دایم در گروه اقتصادی به طور کلی با افزایشی به میزان ۵۰ درصد روبرو شدهاند که از قرار زیر است:

هزینه متقاضی اصلی اقامت دایم در گروه تجاری اقتصادی ( خویش فرمایی، شرکتهای نوپا، سرمایه گذاری کبک، کارآفرین کبک و خویش فرمایی کبک) از ۱۰۵۰ دلار به ۱۵۷۵ دلار افزایش مییابد.

هزینه متقاضی اصلی اقامت دایم در گروه اقتصادی غیر تجاری از ۵۵۰ دلار به ۸۲۵ دلار افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمت شامل افراد متقاضی اصلی و خانواده آنها در برنامه ویزایی پرستاران نخواهد شد.

هزینه درخواست اقامت دایم برای همسران و شریکهای زندگی در تمام ردههای اقتصادی از ۵۵۰ دلار به ۸۲۵ دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

هزینه ویزای اقامت دایم برای فرزندان متقاضیان در تمام ردههای اقتصادی از ۱۵۰ دلار به ۲۲۵ دلار خواهد رسید.

هزینه حق اقامت دایم از ۴۹۰ دلار به ۵۰۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

برای درج آگهی خود در پرژن میرور

با ما تماس بگیرید

info@persianmirror.ca

این افزایش هزینهها برای مدت دو سال اجرا خواهد شد و در سال ۲۰۲۲ مورد بررسی مجدد قرار خواهند گرفت.

وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا گفته است که هزینه اقامت دایم کانادا از سال ۲۰۰۲ افزایش پیدا نکرده بود.

حمید نوری به حبس ابد محکوم شد

حمید نوری به حبس ابد محکوم شد

حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت در جریان اعدام‌های سال ۶۷، با رأی قضات دادگاه جنایی سوئد به حبس ابد محکوم شد.

محمد لیلو متهم اصلی ربودن الناز حاج تعمیری

محمد لیلو متهم اصلی ربودن الناز حاج تعمیری

با گذشت هفت ماه از ربوده شدن الناز حاج ‌تعمیری، سی و هفت ساله، هنوز از سرنوشت او خبری نیست. پلیس استان انتاریو پس از چند ماه تحقیقات جنایی، محمد لیلو دوست پسر سابق الناز را به ربودن و اقدام به قتل زن جوان ایرانی-کانادایی متهم کرده است

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!