GreenFlow

پیتر نیگارد دستگیر شد

by | Dec 15, 2020

پیتر نیگارد از بزرگان صنعت مد و لباس کانادا در شهر وینی پگ دستگیر شد.

بر اساس مدارک دادگاه پیتر نیگارد با توجه به قانون استرداد مجرمین بین آمریکا و کانادا دستگیر شده و قرار است سهشنبه عصر در دادگاه شهر وینی پگ حضور یابد.

این طراح مد و لباس مشهور در یک پرونده حقوقی گروهی با اتهام آزار جنسی چندین زن در آمریکا روبرو است.

در این پرونده حقوقی ۵۷ زن از جمله ۱۸ زن کانادایی پیتر نیگارد را متهم به خشونت، ایجاد رعب و وحشت، پرداخت رشوه به عنوان حقالسکوت و استفاده از کارکنان کمپانی خود برای فریب قربانیان و جلوگیری از پاسخگو بودن برای چندین دهه نمودهاند.

نیگارد تمام اتهامات وارده را انکار کرده و این اتفاقات را متوجه یک توطئه ناشی از اختلاف خود با همسایه میلیاردر خود در باهاما کرده است. 

جریان این پرونده حقوقی توسط قاضی دادگاهی در ناحیه قضایی جنوب نیویورک در تابستان امسال متوقف شده بود. دلیل این توقف بازگو نشده اما در پرونده حقوقی ذکر شده است که توقف یاد شده در جریان این پرونده، در نتیجه درخواست یک دولت بوده که از سه دادستان فدرال در آن درخواست نام برده شده بود.

وزارت دادگستری آمریکا و دفتر دادستان کل ناحیه قضایی جنوب نیویورک در این زمینه هیچ اظهار نظری نکردهاند.

پیتر نیگارد پس از حمله پلیس فدرال آمریکا به دفتر او در نیویورک در ماه فوریه امسال از سمت خود به عنوان رییس کمپانی نیگارد اینترنشنال و دیگر مجموعههای تجاری تحت نظر خود کناره گیری کرد.

زنانی که این پرونده حقوقی علیه پیتر نیگارد را تشکیل دادهاند برای حفظ امنیت و حریم خصوصی  خود نخواستهاند که نام آنها فاش گردد و اغلب آنها اظهار داشتند که هنگام وقوع آزار جنسی توسط پیتر نیگارد در سنین ۱۴ تا ۲۹ سال بودند.

پیتر نیگارد کمپانی خود را در سال ۱۹۶۷ تاسیس نمود و اکنون دارای ۱۷۰ فروشگاه در سراسر آمریکای شمالی  و دارای بیش از ۶ هزار غرفه فروش در فروشگاههای زنجیرهای بزرگ در سراسر جهان است.

ثروت پیتر نیگارد حدود ۹۰۰ میلیون دلار آمریکا برآورد شده است.

  

برای درج آگهی خود در پرژن میرور

با ما تماس بگیرید

info@persianmirror.ca

حمید نوری به حبس ابد محکوم شد

حمید نوری به حبس ابد محکوم شد

حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت در جریان اعدام‌های سال ۶۷، با رأی قضات دادگاه جنایی سوئد به حبس ابد محکوم شد.

محمد لیلو متهم اصلی ربودن الناز حاج تعمیری

محمد لیلو متهم اصلی ربودن الناز حاج تعمیری

با گذشت هفت ماه از ربوده شدن الناز حاج ‌تعمیری، سی و هفت ساله، هنوز از سرنوشت او خبری نیست. پلیس استان انتاریو پس از چند ماه تحقیقات جنایی، محمد لیلو دوست پسر سابق الناز را به ربودن و اقدام به قتل زن جوان ایرانی-کانادایی متهم کرده است

پیتر نیگارد از بزرگان صنعت مد و لباس کانادا در شهر وینی پگ دستگیر شد.

بر اساس مدارک دادگاه پیتر نیگارد با توجه به قانون استرداد مجرمین بین آمریکا و کانادا دستگیر شده و قرار است سهشنبه عصر در دادگاه شهر وینی پگ حضور یابد.

این طراح مد و لباس مشهور در یک پرونده حقوقی گروهی با اتهام آزار جنسی چندین زن در آمریکا روبرو است.

در این پرونده حقوقی ۵۷ زن از جمله ۱۸ زن کانادایی پیتر نیگارد را متهم به خشونت، ایجاد رعب و وحشت، پرداخت رشوه به عنوان حقالسکوت و استفاده از کارکنان کمپانی خود برای فریب قربانیان و جلوگیری از پاسخگو بودن برای چندین دهه نمودهاند.

نیگارد تمام اتهامات وارده را انکار کرده و این اتفاقات را متوجه یک توطئه ناشی از اختلاف خود با همسایه میلیاردر خود در باهاما کرده است. 

@@@@@@@@

جریان این پرونده حقوقی توسط قاضی دادگاهی در ناحیه قضایی جنوب نیویورک در تابستان امسال متوقف شده بود. دلیل این توقف بازگو نشده اما در پرونده حقوقی ذکر شده است که توقف یاد شده در جریان این پرونده، در نتیجه درخواست یک دولت بوده که از سه دادستان فدرال در آن درخواست نام برده شده بود.

وزارت دادگستری آمریکا و دفتر دادستان کل ناحیه قضایی جنوب نیویورک در این زمینه هیچ اظهار نظری نکردهاند.

پیتر نیگارد پس از حمله پلیس فدرال آمریکا به دفتر او در نیویورک در ماه فوریه امسال از سمت خود به عنوان رییس کمپانی نیگارد اینترنشنال و دیگر مجموعههای تجاری تحت نظر خود کناره گیری کرد.

@@@@@@@@@@

زنانی که این پرونده حقوقی علیه پیتر نیگارد را تشکیل دادهاند برای حفظ امنیت و حریم خصوصی  خود نخواستهاند که نام آنها فاش گردد و اغلب آنها اظهار داشتند که هنگام وقوع آزار جنسی توسط پیتر نیگارد در سنین ۱۴ تا ۲۹ سال بودند.

پیتر نیگارد کمپانی خود را در سال ۱۹۶۷ تاسیس نمود و اکنون دارای ۱۷۰ فروشگاه در سراسر آمریکای شمالی  و دارای بیش از ۶ هزار غرفه فروش در فروشگاههای زنجیرهای بزرگ در سراسر جهان است.

ثروت پیتر نیگارد حدود ۹۰۰ میلیون دلار آمریکا برآورد شده است.

  

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This

Share This

Share this post with your friends!