اقلیت‌های مشهود کانادا چقدر احساس امنیت می‌کنند؟

by | Dec 13, 2017

اقلیتهای مشهود کانادا (Visible minorities)، بویژه عربها و افرادی که از کشورهای غرب آسیا به کانادا آمدهاند، کمتر از بقیه کاناداییها احساس امنیت میکنند.

گزارش منتشر شده از طرف اداره آمار کانادا، که بر اساس دادههای یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۴ تهیه شده، نشان میدهد مهاجران عرب تبار و افراد متعلق به کشورهای غرب آسیا وقتی شب، تنها در محلههای مسکونی خود راه میروند، به اندازه کاناداییها احساس امنیت نمیکنند.

فقط ۴۴ درصد از افرادی که خود را اقلیت مشهود معرفی کرده بودند، گفتهاند هنگام تنها راه رفتن در شب احساس امنیت میکنند، در حالیکه ۵۴ درصد از کاناداییها چنین احساسی داشتهاند.

براساس همین گزارش اکثریت اقلیتهای مشهود در شهرهای بزرگ زندگی میکنند، که به نسبت بقیه نقاط کشور امنیت کمتر است.

اداره آمار کانادا این نکته را هم تأکید کرده که اقلیتهای مشهود کمتر از بقیه تمایل دارند احساس امنیت خود را ابراز کنند.

پوزش خواهی خانواده دختر ۱۱ ساله‌ محجبه

خانواده دختر دانش آموز ۱۱ ساله‌ای که هفته گذشته به دروغ ادعا کرده بود، فردی در خیابان با قیچی به او حمله کرده و حجاب او را پاره کرده، سرانجام بطور رسمی معذرت خواهی کردند. در اطلاعیه‌ای که شامگاه چهارشنبه از طرف خانواده دختر دانش‌آموز ۱۱ ساله در اختیار رسانه‌ها قرار...

سه وزیر جدیدِ زن در دولت انتاریو

کاتلین وین، نخست وزیر دولت لیبرال انتاریو، در فاصله ۵ ماه تا انتخابات سراسری استان، بعدازظهر چهارشنبه ۱۷ ژانویه، کابینه خود را ترمیم کرد. سه وزیر زن که وارد دولت انتاریو شده‌اند، Natalie Des Rosiers، وزیر جنگل‌ها و منابع طبیعی؛ Daniene Vernil، وزیر توریسم و Harinder...

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This