اقلیت‌های مشهود کانادا چقدر احساس امنیت می‌کنند؟

by | Dec 13, 2017

اقلیتهای مشهود کانادا (Visible minorities)، بویژه عربها و افرادی که از کشورهای غرب آسیا به کانادا آمدهاند، کمتر از بقیه کاناداییها احساس امنیت میکنند.

گزارش منتشر شده از طرف اداره آمار کانادا، که بر اساس دادههای یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۴ تهیه شده، نشان میدهد مهاجران عرب تبار و افراد متعلق به کشورهای غرب آسیا وقتی شب، تنها در محلههای مسکونی خود راه میروند، به اندازه کاناداییها احساس امنیت نمیکنند.

فقط ۴۴ درصد از افرادی که خود را اقلیت مشهود معرفی کرده بودند، گفتهاند هنگام تنها راه رفتن در شب احساس امنیت میکنند، در حالیکه ۵۴ درصد از کاناداییها چنین احساسی داشتهاند.

براساس همین گزارش اکثریت اقلیتهای مشهود در شهرهای بزرگ زندگی میکنند، که به نسبت بقیه نقاط کشور امنیت کمتر است.

اداره آمار کانادا این نکته را هم تأکید کرده که اقلیتهای مشهود کمتر از بقیه تمایل دارند احساس امنیت خود را ابراز کنند.

گوشت‌های چرخ کرده آلوده را مصرف نکنید

  سازمان بازرسی و نظارت بر مواد غذایی کانادا، روز دوشنبه ۱۹ مارس با انتشار اطلاعیه‌ای هشدار داد مردم از مصرف گوشت‌های چرخ کرده بدون چربی مارک Good Boucher اکیداً خودداری کنند. گوشت‌های چرخ کرده مارک «گود بوچر» که در بسته‌بندی‌های ۵۱۰ گرمی و ۲۸۵ گرمی، بویژه در...

پیام شادباش علی احساسی

پیام شادباش علی احساسی پیام شادباش علی احساسی یام شادباش علی احساسی، نماینده پارلمان کانادا، از منطقه ویلودیل، بمناسبت نوروز ۱۳۹۷ خورشیدی Youtube Twitter Instagram...

به خبرنامه پرژن میرور بپیوندید

Join our mailing list to receive the latest news and updates

You have Successfully Subscribed!

Share This