اقلیت‌های مشهود کانادا چقدر احساس امنیت می‌کنند؟

by | Dec 13, 2017

اقلیتهای مشهود کانادا (Visible minorities)، بویژه عربها و افرادی که از کشورهای غرب آسیا به کانادا آمدهاند، کمتر از بقیه کاناداییها احساس امنیت میکنند.

گزارش منتشر شده از طرف اداره آمار کانادا، که بر اساس دادههای یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۴ تهیه شده، نشان میدهد مهاجران عرب تبار و افراد متعلق به کشورهای غرب آسیا وقتی شب، تنها در محلههای مسکونی خود راه میروند، به اندازه کاناداییها احساس امنیت نمیکنند.

فقط ۴۴ درصد از افرادی که خود را اقلیت مشهود معرفی کرده بودند، گفتهاند هنگام تنها راه رفتن در شب احساس امنیت میکنند، در حالیکه ۵۴ درصد از کاناداییها چنین احساسی داشتهاند.

براساس همین گزارش اکثریت اقلیتهای مشهود در شهرهای بزرگ زندگی میکنند، که به نسبت بقیه نقاط کشور امنیت کمتر است.

اداره آمار کانادا این نکته را هم تأکید کرده که اقلیتهای مشهود کمتر از بقیه تمایل دارند احساس امنیت خود را ابراز کنند.

هفته برابری جنسیتی در کانادا

برای نخستین بار هفته برابری جنسیتی در کانادا برگزار می‌شود.  جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا روز یکشنبه ۲۳ سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای آغاز نخستین «هفته برابری جنسیتی» در کانادا را اعلام کرد. جاستین ترودو در پیام خود نوشته است:« برگزاری هفته برابری جنسیتی...

شهرزاد رفعتی، نماینده کانادا در گروه کاری کشورهای گروه ۲۰ شد

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، شهرزاد رفعتی، یکی از زنان کارآفرین و موفق ایرانی-کانادایی را بعنوان نماینده این کشور در گروه کاری «زنان کارآفرین و رهبر»، در کشورهای گروه ۲۰ منصوب کرد. در اخرین کنفرانس بین‌المللی G20 که سال گذشته در شهر هامبورگ، در آلمان برگزار شد،...

Share This