اقلیت‌های مشهود کانادا چقدر احساس امنیت می‌کنند؟

by | Dec 13, 2017

اقلیتهای مشهود کانادا (Visible minorities)، بویژه عربها و افرادی که از کشورهای غرب آسیا به کانادا آمدهاند، کمتر از بقیه کاناداییها احساس امنیت میکنند.

گزارش منتشر شده از طرف اداره آمار کانادا، که بر اساس دادههای یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۴ تهیه شده، نشان میدهد مهاجران عرب تبار و افراد متعلق به کشورهای غرب آسیا وقتی شب، تنها در محلههای مسکونی خود راه میروند، به اندازه کاناداییها احساس امنیت نمیکنند.

فقط ۴۴ درصد از افرادی که خود را اقلیت مشهود معرفی کرده بودند، گفتهاند هنگام تنها راه رفتن در شب احساس امنیت میکنند، در حالیکه ۵۴ درصد از کاناداییها چنین احساسی داشتهاند.

براساس همین گزارش اکثریت اقلیتهای مشهود در شهرهای بزرگ زندگی میکنند، که به نسبت بقیه نقاط کشور امنیت کمتر است.

اداره آمار کانادا این نکته را هم تأکید کرده که اقلیتهای مشهود کمتر از بقیه تمایل دارند احساس امنیت خود را ابراز کنند.

بیماری هپاتیتس سی در کانادا

  افرادی که بین سال‌های ۱۹۴۵ الی ۱۹۷۵ در کانادا بدنیا آمده‌اند، باید برای بیماری کشنده هپاتیتس C آزمایش شوند. بر اساس راهنمایی‌های جدید، به نظر می‌رسد که بیش از دویست و پنجاه هزار نفر از مردم کانادا به این بیماری مبتلا باشند، اما بین ۴۰ تا ۷۰ درصد از آنها از این که با...

نتيجه‌ تلخ انتخابات انتاريو

  فريده جلايى فر - روانشناس و منتقد اجتماعى نتيجه انتخابات انتاريو، خواب ديشب را از بيشتر ساكنين انتاريو دريغ كرد. از ليبرال‌ها دل شكسته بودن، نبايد اين چنين نتيجه اى ميداد!!! اين انتخابات بيشتر نشان از رأى دادن‌هاى واكنشى دارد، تا رأى‌دادن بر اساس منطق و انديشه !!!...

Share This